Svanemærket – et effektivt redskab til at reducere klimabelastningen

Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Svanemærket vurderer hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og genanvendelse. Den holistiske tilgang er afgørende for at mindske det samlede aftryk på miljø og klima.

Cirkulær økonomi

Når produkter er certificeret med Svanemærket, er deres klimabelastning på flere måder reduceret. Svanemærkets krav har fokus på:

  • Energi: Reduceret energiforbrug, energieffektivitet, omlægning fra fossil til bæredygtig, vedvarende energi og dermed reduceret udledning af drivhusgasser
  • Materialer: Overgang til bæredygtige materialer med mindre klimapåvirkning
  • Kvalitet: Øget produktlevetid gennem kvalitet og designkrav
  • Affald: Genbrug, genanvendelse og affaldsminimering

Fremme af cirkulær økonomi reducerer udledningen af drivhusgasser

Cirkulær økonomi og klima hænger sammen – og dermed bidrager tiltagene for at fremme cirkulær økonomi også til at reducere udledningen af drivhusgasser. Ifølge en rapport fra Ellen MacArthur Foundation kommer næsten halvdelen af drivhusgasudledningerne fra forbrug og produktion.

Læs også: Cirkulær økonomi er en del af klimaløsningen

Sikrer reduceret klimapåvirkning uden at gå på kompromis med andre aspekter

Svanemærket anvender en helhedsorienteret tilgang for at sikre, at man ikke flytter en negativ miljøpåvirkning til et andet sted i livscyklus. Det betyder, at Svanemærket stiller krav, der har en væsentlig indvirkning på det enkelte produkts klimapåvirkning – uden at gå på kompromis med biodiversitet, sundhed eller ansvarlig brug af jordens begrænsede ressourcer.

På den måde hjælper Svanemærket virksomheder med at reducere udledningen af drivhusgasser i hele værdikæden – uden at skabe andre miljøproblemer.

Kravene til svanemærkede produkter og ydelser evalueres løbende og skærpes på baggrund af den nyeste viden og markedsudviklingen. Det sikrer en vedvarende bæredygtig udvikling gennem ambitiøse, men realistiske krav.

Reduktioner i drivhusgasudledninger opnås også, når svanemærkede produkter og serviceydelser erstatter konventionelle alternativer, som har en større klimapåvirkning.

Hent faktaark om Svanemærket og klima

Et værktøj til at reducere klimabelastningen – for virksomheder, forbrugere og indkøbere

Svanemærket er et enkelt og effektivt værktøj for virksomheder til at kommunikere om engagement og handlinger, der reducerer deres påvirkning af miljø og klima. Det er det mest kendte miljømærke i Norden; 9 ud af 10 nordiske forbrugere kender Svanemærket, og troværdigheden er høj.

Forbrugere og offentlige indkøbere kan bruge mærket til at identificere produkter, der er blandt de bedste for miljø og klima.

Læs også: Kæmp for klimaet uden at gå på kompromis