Kriterieudvikling i EU-Blomsten

Her kan du læse om, hvordan processerne er for vedtagelse af kriterier i EU-Blomsten samt om processen for at udvikle kriterier. Du kan også læse om mulighederne for at få udviklet kriterier for nye områder og om hvordan du får indflydelse på kriterier der er under udarbejdelse.

Beslutningsprocesser i EU-Blomsten

Alle beslutninger om kriterier i EU-Blomsten diskuteres i det europæiske miljømærkenævn (EUEB – Europan Ecolabelling Board). Dette nævn består af medlemslandende samt en række europæiske interesseorganisationer for erhvervsliv, miljø og forbrugere. EUEB skal godkende forslag til kriterier og herefter skal de igennem en intern godkendelsesproces i kommisionen. Den endelige vedtagelse sker i ”Regulatory Committee”, hvor hvert medlemsland har et stemmeantal i forhold til landets størrelse. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal.