Hvordan kommer nye områder med i EU-Blomsten

Hvis du vil foreslå kriterier for et helt nyt område skal du udfylde et særligt skema og sende det til EU Ecolabel Helpdesk. Forslaget bliver så prioriteret af EUEB i sammenhæng med en samlet prioritering af kriterieudviklingsarbejdet i EU-Blomsten. Udenforstående interessenter kan også selv stå for kriterieudviklingen, hvorved der ikke trækkes på de fælles europæiske ressourcer til kriterieudvikling. Der er en række betingelser der først skal være opfyldt – læs mere på EU-Blomstens hjemmeside.