Hvordan kommer nye områder med i Svanemærket?

Hvis du har en god idé til et nyt område, du gerne vil have miljømærkekriterier for, er du velkommen til at henvende dig til Miljømærkning Danmark for at diskutere det nærmere. Miljømærkning Danmark vurderer i samarbejde med de øvrige organisationer i de andre nordiske lande, om der er potentiale i at arbejde videre med ideen. Vurderingen bygger på den såkaldte RPS-model (Relevans, Potentiale, Styrbarhed):

  • Relevans er en vurdering af art og omfang af miljøproblemer inden for området.
  • Potentiale er en vurdering af, om der findes produkter med forskellig miljøprofil inden for området.
  • Styrbarhed er en vurdering af, om miljømærkning som redskab har mulighed for at opnå miljøforbedringer inden for området.

Der prioriteres én gang årligt inden for de områder, hvor RPS-vurderingen har været positivt, og på baggrund heraf udvælges 0-2 områder, hvor der foretages en mere detaljeret vurdering af mulighederne for at udvikle nye kriterier. Dette sker i form af et forstudie, der leder frem til en konklusion af, om det kan anbefales at udvikle kriterier eller ej. Det er NMN der på baggrund af forstudiet beslutter, om der skal udvikles nye kriterier.

Nye områder kan også inddrages i eksisterende kriteriedokumenter. Eksempler herpå er, at pletfjernere er blevet en del af produktgruppen ”Tekstilvaskemidler” og at en række hygiejneprodukter er blevet en del af den produktgruppe, der oprindeligt hed ”Bleer”.