Indflydelse på kriteriearbejdet i Svanemærket

I løbet af processen med at udvikle nye kriterier eller revidere eksisterende kriterier er der en offentlig høring. Her kan alle med interesse i området kommentere et konkret forslag til kriterier med tilhørende baggrundsdokument, der begrunder de foreslåede krav. Miljømærkning Danmark sender forslaget direkte til en række centrale interessenter og offentliggør det desuden på sin hjemmeside.
 
Kommentarerne fra høringen anvendes til at ændre på forslaget og der tages stilling til alle kommentarer, som endvidere besvares i et samlet dokument (høringssammenstilling). Der er derfor stor mulighed for at få indflydelse på kriterierne, hvis man sender kommentarer. Og det er meget vigtigt for Svanemærket, at virksomheder og øvrige interessenter sender kommentarer, hvis I mener, at de foreslåede krav f.eks. er for svære at dokumentere, er alt for skrappe eller lempelige mv. Det er med til at sikre, at de færdige kriterier er relevante for de virksomheder der skal anvende dem.
 
Miljømærkning Danmark inviterer også jævnligt til møder omkring kriterieforslag der er i høring. Primært inden for områder, hvor der er stor interesse fra danske virksomheder. Møderne vil typisk give mulighed for at få gennemgået forslaget til kriterier samt at stille spørgsmål hvis noget er uklart. Og møderne giver således deltagerne bedre grundlag for at sende kommentarer til høringen.