Kriterieudviklingsprocessen i Svanemærket

Kriterieudviklingsproces

Klik på billedet for at zoome

Arbejdet med at udvikle kriterier for helt nye områder er baseret på et forstudie, der belyser området med særlig fokus på, hvilke områder der er de vigtigste at have krav til. Revision af eksisterende kriterier baseres på en evaluering af kriterierne, der belyser det miljømæssige niveau, mulighederne for stramninger og inddragelse af nye krav samt hvordan kriterierne har fungeret i forhold til de virksomheder, der har anvendt dem.
 
Det er medarbejdere i Miljømærkning Danmark, der sammen med kollegaer fra de øvrige nordiske lande står for at udarbejde forslag til nye eller reviderede kriterier. Dette sker i tæt kontakt med virksomheder og andre interessenter, der har viden om området – samt naturligvis tilgængelig litteratur fra vidensinstitutioner og eksperter.
 
Der udarbejdes et konkret forslag til kriterier, og begrundelsen for kriterierne beskrives i et såkaldt baggrundsdokument. Disse dokumenter sendes i offentlig høring, og herefter ændres dokumentet på basis af de kommentarer der er kommet. Det endelige forslag skal dernæst vedtages af NMN. Når et forslag er vedtaget bliver det efterfølgende lagt på Miljømærkning Danmarks hjemmeside sammen med baggrundsdokumentet og kommentarerne fra høringen.
 
Kriterier vedtages med en udløbsdato, normalt 4 år efter vedtagelsen. Svanemærket sikrer, at reviderede kriterier for en produktgruppe er tilgængelige for de virksomheder der allerede har et miljømærke mindst et år inden de eksisterende kriterier udløber.

Det er muligt at forlænge kriterierne, hvis en evaluering har vist, at det miljømæssige niveau stadig er højt eller det af tidsmæssige grunde er nødvendigt. Og det er også muligt at ændre i kriterierne undervejs hvis det viser sig, at et krav har været sat på en måde, så det er praktisk taget umuligt at opfylde for virksomhederne.

Udviklingsproces Udviklingsproces