Hårde hvidevarer

Svanekriterierne for hårde hvidevarer fokuserer først og fremmest på kravene til maskinens brug, hvor den største miljøbelastning opstår. For at opnå en Svanelicens, skal hvidevaren opfylde visse miljømæssige standarder, uden at gå på kompromis med ydeevnen. Energikravene er knyttet til EU- energimærkningsforordning. Svanemærkede hårde hvidevarer opfylder krav på områder som: El- og vandforbrug, maskinens effekt inden for vask, opvask, skylning, centrifugering og tørring samt kondensering, reduceret påvirkning af ozonlaget gennem forbud mod anvendelse af ozonnedbrydende kølemedier og blæsemidler til isoleringsskum, reduceret bidrag til den globale opvarmning ved at kræve minimal anvendelse af stoffer som udleder CO2 (ækvivalenter) i atmosfæren, reduceret brug af materialer, som er farlige for miljø og sundhed, via krav til bestemte materialer og kemikalier, Genanvendelse af materialer og korrekt brug af hvidevaren med udførlig information og instruktion til kunden.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
   8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
   Gebyr for salg uden for Norden
   (Hvis omsætning >300.000€/år) 
   2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.