Hygiejneprodukter

Svanemærkede hygiejneprodukter og bleer må ikke indeholde parfume, lotion eller fugtighedscreme.

Kravene omfatter b.a.:

 • At hygiejneprodukter og bleer skal kunne suge godt og føles tørre på ydersiden, når de bruges.
 • Fuld deklaration af produkternes materialer.
 • Brugen af kemikalier og udledninger i produktionen samt fabrikkens energiforbrug.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra 01-01-2018

  Kriteriedokumentet for hygiejneprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Baby- og incontinence care
  • Ladycare
  • Andet 

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms. Anvendte papirmasser skal være kontrolleret.

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Indeholder udvidelsen nye papirmasser skal disse være kontrollerede.
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-30 mio. €        

  0,1 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >30 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumsgebyr
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.