Rengøringsmidler

Produktgruppen rengøringsmidler omfatter universalrengøring, sanitetsrengøring samt rengørende gulvplejemidler. De stoffer, der indgår i et svanemærket rengøringsmiddel, skal leve op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. Det betyder bl.a., at der er forbud mod at bruge en række stoffer. Herudover er der krav til udformning af emballagen, der skal være information til brugerne om korrekt dosering, og effektiviteten skal dokumenteres. Produkter til specialrengøring (kalkfjerner, afløbsrens, desinfektionsmidler m.m.) kan ikke svanemærkes.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Miljømæssige egenskaber (nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftighed over for vandlevende organismer) af de indgående kemiske stoffer.
 • Ingen anvendelse af stoffer klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadelige eller allergifremkaldende. Dog kan konserveringsmidler klassificeret som allergifremkaldende anvendes i begrænsede mængder.
 • Ingen anvendelse af en række yderligere stoffer, bl.a. reaktivt klor, APEO og stoffer, som står på EU's liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
 • Laboratorietest af effektiviteten – dog er der muligt at anvende brugertest til professionelle produkter.
 • Begrænsning af emballagemængden.


 • Kriteriedokumentet for rengøringsmidler er et samlet dokument for varegrupperne:

  1. Universal-rengøringsmidler
  2. Sanitær-rengøringsmidler
  3. Udendørs rengøringsmidler
  4. Andre rengøringsmidler (indendørs)

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter denne liste.

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2019

  Type af gebyr
  Beløb
  Ansøgningsgebyr*
  3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept
  Fornyelsesgebyr*
  1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
  500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens***
  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden
  0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €

  0.05% af omsætning + moms per år > 50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden
  2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden
  Intet maksimumgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 30-08-2018, gældende fra d. 01-01-2019.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år 
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende indtil d. 31-12-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.

  Beløb