Trykkerier og tryksager

Produktgruppen omfatter trykkerier og tryksager som fx magasiner, aviser, reklamer, brochurer, bøger, konvolutter, bannere, roll-ups og emballagetryksager til e-handel.

Svanemærket har fokus på at mindske både trykkeriets og tryksagens samlede aftryk på miljø og klima og fremme et godt arbejdsmiljø. Bl.a. gennem krav til trykmaterialer, kemikalier og energiforbrug. Krav, der sikrer, at tryksagen er egnet til genanvendelse, er desuden med til at mindske ressourceforbrug og affaldsmængder, ligesom det fremmer cirkulær økonomi.

Det er kun svanemærkede trykkerier, som kan producere svanemærkede tryksager.

Kravene til trykkerier og tryksager omfatter bl.a.:

 • Brug af ansvarligt produceret papir.
 • Brug af trykmaterialer som tekstil, plast samt aluminiums- og kompositplader, som opfylder skrappe krav til kemikalier i overfladebehandlingen samt indhold af PVC.
 • Brug af 100 % miljømærket eller kontrolleret trykmateriale og forbud mod PVC i svanemærkede tryksager.
 • Grænser for energiforbrug.
 • Miljø- og sundhedsegenskaber ved kemikalier, som bruges i produktionen af tryksager samt på eksterne bogbinderier. Der er bl.a. strenge krav til brug af stoffer, som er kræftfremkaldende, reproduksionstoksiske eller kan skade arvemateriale samt forbud mod halogenerede organiske stoffer og fluorstoffer.
 • Grænser for brug af kemikalier, som indeholder VOC.
 • Dokumentation for at trykfarver, toner, lime og lakker ikke skaber problemer i forbindelse med afsværtning og recirkulering af tryksager.
Find yderligere information på Nordisk Miljømærknings website "Paper, Pulp and Printing", her.


 • Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.

  Kriteriedokumentet for trykkerier og tryksager er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Trykkerier og tryksager
  • Emballage til e-handelstransporter

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter listen.

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023 

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms per enhed

  Gebyret per enhed i en kæde halveres, såfremt kæden håndterer ansøgningsprocessen centralt.

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms per enhed

  Halvering per enhed, jf. ovenfor. 

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms
  Anvendelsesgebyr Trykkerier og tryksager:  
  Anvendelsesgebyr for Danmark 1,5€ per ton indkøbt substrat**** op til 2.000 ton + moms, derefter 0,5€ + moms per ton substrat
  Minimumsgebyr for Danmark*****
  2.076€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark
  15.000€ per enhed + moms per år
  Anvendelsesgebyr Emballage til e-handelstransporter:  
  Anvendelsesgebyr for Danmark
  1,5€ per ton indkøbt substrat****
  Minimumsgebyr for Danmark*****
  3.114€ per enhed + moms per årbstrat****
  Maksimumsgebyr for Danmark
   Intet gebyr

  * Med "enhed" menes et trykkeri, men det kan også være en virksomhed, som har licens til en specifik tryksag.

  ** Ved kontrolbesøg, hvor der er behov for mere end én dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time, og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  **** Indkøbt substrat = licenshaverens årlige indkøb af papir og andre substrater til trykning hos enten licenshaver eller hos licenshaverens svanemærkede leverandører af tryksager til det nordiske marked. Hvis forbruget af substrater i trykkeriet er betydeligt større end indkøbet, eksempelvis hvis trykkeriet får kundeleveret papir, kan Nordisk Miljømærkning udtage gebyr i forhold til trykkeriets totale forbrug af substrater. For koncerner kan forbruget slås sammen, dog ikke på tværs af landegrænser for nordiske trykkerier.

  ***** For virksomheder med flere enheder halveres anvendelsgebyret for mikroenheder. Mikroenheder er i denne sammenhæng defineret som enheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  OBS! Papirproducenter, der ønsker at levere papir til svanemærkede trykkerier som 'kontrolleret papir', betaler gebyr i henhold til nordisk liste.

  Offentliggjort d. 30-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 til d. 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per enhed

  Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms per enhed

  Halvering per enhed jf. ovenfor. 

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 1,5 € per ton indkøbt papir **** op til 2.000 ton + moms, derefter 0,5 € + moms per ton papir
  Minimumsgebyr for Danmark*****
  2.000€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark
  15.000€ per enhed + moms per år

  * En enhed er et trykkeri og kan også være en virksomhed som har licens til en specifik tryksag.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  **** Indkøbt papir = licenshaverens årlige indkøb af papir til trykning hos enten licenshaver eller hos licenshaverens svanemærkede leverandører af tryksager til det nordiske marked. Hvis papirforbruget i trykkeriet er betydeligt større end papirindkøbet, eksempelvis hvis trykkeriet får kundeleveret papir, kan Nordisk Miljømærkning udtage gebyr i forhold til trykkeriets totale papirforbrug. For koncerner kan papirforbruget slås sammen, dog ikke på tværs af landegrænser for nordiske trykkerier.

  ***** For virksomheder med flere enheder halveres anvendelsgebyret for mikroenheder. Mikroenheder er i denne sammenhæng defineret som enheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.*

  OBS! Papirproducenter, der ønsker at levere papir til de svanemærkede trykkerier som 'kontrolleret papir', betaler gebyr i henhold til nordisk liste.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.
  Der er ikke behov for registrering i øvrige lande.