Tømidler

Svanemærkede tømidler fjerner is på flade arealer (som veje og fortove) og hindrer ny isdannelse. Tømidlerne er biologisk letnedbrydelige og har et lavt iltforbrug ved nedbrydning. De er ikke klassificerede miljøskadelige. De må ikke indeholde mere end 1 % kloridioner, nitrogen og fosfor. Svanemærkede tømidler tillader kun et meget lavt tungmetalindhold, som skal have en lav korrosivitet og virke effektivt.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*
  3.114€ + moms dog mindst 778€ + moms per recept 
  Fornyelsesgebyr*
  1.557€ + moms 
  Dog mindst 389€ + moms per uændret recept og 778€ + moms per ny/ændret recept
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
  519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa**
  1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens***
  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 778€ + moms per recept.
  Anvendelsesgebyr for Norden
  0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden
  2.076€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden
  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden            
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018 - til d. 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*
  3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept 
  Fornyelsesgebyr*
  1.500€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept
  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden**
  500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens***
  For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept.
  Anvendelsesgebyr for Norden
  0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden
  2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden
  Intet maksimumsgebyr

  Gebyr for salg uden for Norden            
  (Hvis omsætning >300.000€/år)

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.
  Der tages forbehold for fejl og mangler.