Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien er professionelle produkter, som anvendes inden for forskellige typer af virksomheder, der fremstiller levnedsmidler samt i storkøkkener. Produkterne fjerner effektivt fedt, proteiner og andre former for snavs fra produktionsudstyr, maskindele, rørsystemer og overflader i produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien. Produktgruppen omfatter ikke desinfektionsmidler.
Svanemærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien hører til de mindst miljøbelastende produkter inden for produktgruppen. Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien bidrager til reducerede udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til miljøet gennem skrappe krav til de stoffer, der kan anvendes i produkterne. Der er også fokus på at begrænse overdosering, fordi produkternes effektivitet er testet ved den anbefalede dosering, og brugs- og doseringsinformation på produkterne bidrager til reducerede udslip.

Svanemærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien er:

 • Effektive og skånsomme for miljøet
 • Lever op til skrappe krav for økotoksicitet, nedbrydelighed og bioakkumulering
 • Er testet for effektivitet ved anvendelse inden for specifikke anvendelsesområder


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 350€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 750€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 

  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2017

  Nordisk gebyr

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

  0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 

  1.500€ + moms per år

  Maksimumsgebyr for Norden

  Intet maksimumgebyr

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22-01-2015, gældende indtil d. 31-12-2017

  Der tages forbehold for fejl og mangler