Rens af tekstiler

Svanemærket alternativ tekstilrensning indebærer rens af tekstiler uden brug af flygtige organiske opløsningsmidler. Ved svanemærket alternativ tekstilrens benyttes helse- og miljøtilpassede hjælpekemikalier. Vaskeaktive stoffer i hjælpekemikalierne er let nedbrydelige og har ikke langtidsvirkninger med hensyn til helse og miljø. Med Svanemærket alternativ tekstilrens kan alle typer tekstiler renses med et godt resultat.


 • Nationalt gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms per enhed. Gebyret per enhed i en kæde halveres såfremt kæden håndterer processen med ansøgning centralt.

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms per enhed. Halvering per enhed jf. ovenfor.

  Kontrolbesøg udenfor Norden i Europa** 1500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg udenfor Europa** 2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Ændring af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Danmark 0,15 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-6,67 mio. €        

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år >6,67 mio. €
  Minimumsgebyr for Danmark 2.000€ per enhed + moms per år
  Maksimumsgebyr for Danmark 6.500€ per enhed + moms per år.

  Max 60.000€ per år per koncern, dog mindst 2.000 € per enhed + moms per år. 
  Gebyr for salg uden for Norden            
  (Hvis omsætning >300.000€/år)
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  * Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.