Kemiske byggeprodukter

Svanemærkede kemiske byggeprodukter overholder skrappe miljøkrav, krav til emission og krav til effektivitet. Svanemærkede kemiske byggeprodukter giver således forbrugeren – professionel som gør-det-selv - mulighed for at vælge kemiske byggeprodukter, som har minimal negativ påvirkning af miljø og sundhed og som er af en god kvalitet. Produkterne indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer som organiske tinforbindelser, phthalater, alkylfenoletoxilater, alkylfenoler, halogenerede opløsningsmidler eller Bisphenol-A-forbindelser. De kemiske byggeprodukters effektivitet er testet for at sikre, at kvaliteten er den samme eller bedre end andre tilsvarende produkter på markedet. Kemiske byggeprodukter omfatter flydende eller uhærdede produkter til brug ved byggearbejde både indendørs og udendørs til forskellige underlag. Produktgruppen omfatter foreløbig følgende produkter til både private og professionelle brugere: lim, fugemasse, spartel, udendørs maling og lak.


 • Kriteriedokumentet for kemiske byggeprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Udendørs maling og lak
  • Antikorrosion til brug i industri og infrastruktur
  • Øvrige industrielle malinger
  • Lim/Spartel/Fugemasse
  • Imprægneringsmidler til tegl, sten og beton

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe.

  Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2023

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.114€ + moms dog mindst 389€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.557€ + moms dog mindst 194,50€ + moms per uændret recept og 389€ + moms per ny/ændret recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 519€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.557€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.595€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 389€ + moms
  < 8 timer: 778€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.557€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 389€ + moms per recept.
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-30 mio. €

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for >30 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 2.076€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.076€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.038€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 29-09-2022, gældende fra d. 01-01-2023.


  Der tages forbehold for fejl og mangler.


  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2021 til d. 31-12-2022

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 188€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 375€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for 0-30 mio. €

  0,05 % af den svanemærkede omsætning + moms per år for >30 mio. €

  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d.04-09-2020, gældende fra d. 01-01-2021.


  Der tages forbehold for fejl og mangler.