Kemiske byggeprodukter

Svanemærkede Kemiske byggeprodukter overholder skrappe miljøkrav, krav til emission og krav til effektivitet. Svanemærkede kemiske byggeprodukter giver således forbrugeren – professionel som gør-det-selv - mulighed for at vælge kemiske byggeprodukter, som har minimal negativ påvirkning af miljø og sundhed og som er af en god kvalitet. Produkterne indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer som organiske tinforbindelser, phthalater, alkylfenoletoxilater, alkylfenoler, halogenerede opløsningsmidler eller Bisphenol-A-forbindelser. De kemiske byggeprodukters effektivitet er testet for at sikre, at kvaliteten er den samme eller bedre end andre tilsvarende produkter på markedet. Kemiske byggeprodukter omfatter flydende eller uhærdede produkter til brug ved byggearbejde både indendørs og udendørs til forskellige underlag. Produktgruppen omfatter foreløbig følgende produkter til både private og professionelle brugere: lim, fugemasse, spartel, udendørs maling og lak.

Vigtig information vedrørende konserveringsmidlet BIT – se her.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-01-2018

  Kriteriedokumentet for kemiske byggeprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Udendørs maling og lak
  • Industrielle malinger
  • Lim/Spartel/Fugemasse
  • Imprægneringsmidler til tegl, sten og beton

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr*

  3.000€ + moms dog mindst 375€ + moms per recept

  Fornyelsesgebyr*

  1.500€ + moms dog mindst 188€ + moms per recept

  Mere end ét kontrolbesøg inden for Norden** 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg Europa** 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa**
  2.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens*** For udvidelse og ændring i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer: 375€ + moms
  < 8 timer: 750€ + moms
  ≥ 8 timer: 1.500€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 375€ + moms per recept
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 2.000€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år
  Gebyr for salg uden for Norden
  (Hvis omsætning >300.000€/år) 
  2.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke miljømærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Ved kontrolbesøg hvor der er behov for mere end en dag væk fra kontoret inkl. rejsetid, kan Miljømærkning Danmark pålægge et yderligere gebyr på 1.000€ + moms per ekstra dag. Andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kontrolbesøg kan også blive pålagt ansøger. 

  *** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

  Offentliggjort d. 26-09-2017, gældende fra d. 01-01-2018.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.
  Gebyrer gældende indtil d. 31-12-2017

  Kriteriedokumentet for kemiske byggeprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:

  • Udendørs maling og lak
  • Industrielle malinger
  • Lim/Spartel/Fugemasse

  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr*

  2.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept 

  Fornyelsesgebyr*

  1.000€ + moms dog mindst 125€ + moms per recept

  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

  500€ + moms per kontrolbesøg

  Kontrolbesøg uden for Europa

  1.500€ + moms per kontrolbesøg

  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 250€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,3% af omsætning + moms per år

  Minimumsgebyr for Norden

  1.500€ + moms per år per varegruppe

  Maksimumsgebyr for Norden

  100.000€ + moms per år per varegruppe

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort d. 22-01-2015

  Pr. 1/1 2015 er det kun licenshavere inden for varegruppen "Udendørs maling og lak", der kan slå omsætningen sammen med omsætningen for produktgruppen "Indendørs maling og lak" for ikke at skulle betale mere end et maksimumsgebyr.

  Offentliggjort d. 18-06-2014, gældende indtil d. 31-12-2017

  Der tages forbehold for fejl og mangler