Investeringsfonde og investeringsprodukter

Produktgruppen omfatter alle fonde, der følger reglerne i EU-direktivet UCITS. Fonden skal være tilgængelig i en af de nordiske lande. Den må maksimalt bestå af 50 % 'non corporate credits', som fx statsobligationer.

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og transparens.

Kravene omfatter bl.a.:

 • 90 % af fondens direkte portefølje skal have gennemgået en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
 • Mindst 50 % af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i ESG.
 • Investeringer i grønne brancher præmieres, fx vedvarende energi, vandrensning, m.m.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen – eller der kan laves undtagelse, hvis virksomheden er i en grøn omstillingsproces.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der producerer tobak. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner: ILO, menneskerettighederne, grov korruption og grove miljøovertrædelser.
 • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegøre for, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden, samt opdatere oplysningerne en gang i kvartalet.

Læs mere om vores investeringsfonde


 • Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr

  Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg

  vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige – 

  klik her for yderligere information

  Anvendelsesgebyr for Norden

  0,0015% af fondens samlede porteføljestørrelse (AUM*) hos nordiske kunder + moms per år.

  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ per fond/licens + moms per år.
  Maximumsgebyr for Norden

  10.000€ per licens og 100.000€ per koncern - dog mindst 

  2.000€ per fond + moms per år.
  * AUM, Assets Under Management, angives som gennemsnit for året (den del af året, der er licens)