Investeringsfonde og investeringsprodukter

Investeringsfonde

Produktgruppen omfatter alle fonde, der følger reglerne i EU-direktivet UCITS. Fonden skal være tilgængelig i en af de nordiske lande. Den må maksimalt bestå af 50 % 'non corporate credits', som fx statsobligationer.

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og transparens.

Kravene omfatter bl.a.:

 • 90 % af fondens direkte portefølje skal have gennemgået en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
 • Mindst 50 % af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i ESG.
 • Investeringer i grønne brancher præmieres, fx vedvarende energi, vandrensning, m.m.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen – eller der kan laves undtagelse, hvis virksomheden er i en grøn omstillingsproces.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der producerer tobak. Dette kan dog udgøre op til 5 % af omsætningen.
 • Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner: ILO, menneskerettighederne, grov korruption og grove miljøovertrædelser.
 • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegøre for, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden, samt opdatere oplysningerne en gang i kvartalet.

Værd at vide om svanemærkede investeringsfonde

Investeringsprodukter

Svanemærket viser den private investor, at produktet kun investerer i fonde, der opfylder kravene til bæredygtighed for svanemærkede fonde.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer gældende fra d. 01-06-2020

  Kriteriedokumentet for Investeringsforde og investeringsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:
  • Investeringsfonde
  • Investeringsprodukter
  Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.

  Investeringsfonde

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr

  Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg
  vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige – 

  klik her for yderligere information

  Anvendelsesgebyr for Norden (fonde)


  Total Expense Ratio  |  Anvendelsesgebyr - %
  ≥ 1,00 %                   0,0015 % af AUM i Norden
  [0,8 %;1,0 %[            0,0014 % af AUM i Norden
  [0,6 %;0,8 %[            0,0013 % af AUM i Norden
  <0,60 %                    0,0012 % af AUM i Norden

  Svanemærkede fonde kan markedsføres i hele Verden, men det er størrelsen af Assets Under Management (AUM) hos nordiske investorer, der anvendes til udregning af anvendelsesgebyret.

  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år per fond.
  Maximumsgebyr for Norden
  100.000€ + moms per år, dog mindst 2.000€ + moms per år per fond.


  Investeringsprodukter

  Type af gebyr

  Beløb

  Ansøgningsgebyr

  Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg 
  vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige – 

  klik her for yderligere information

   Anvendelsesgebyr (fondsprodukter)

   2.000 € + moms per år + dækning af omkostninger til rejser og ophold.

  Svanemærkede investeringsprodukter vil primært bestå af Svanemærkede investeringsfonde, som der betales eget gebyr for, hvorfor anvendelsesgebyret for investeringsprodukter er lav.

  Offentliggjort d. 03-06-2020, gældende fra d. 01-06-2020.

  Der tages forbehold for fejl og mangler.