EU04 Toiletpapir, køkkenruller, servietter, papirhåndklæder o.lign.

Både Svanen og Blomsten har kriterier for køkkenruller, toiletpapir, servietter, papirhåndklæder og lignende. Under ét kalder vi det husholdningspapir eller "tissuepaper". Begge miljømærker stiller krav til, at papiret er fremstillet med en andel genbrugspapir eller træ fra bæredygtigt skovbrug. Det skal være fremstillet med lavt energiforbrug og en begrænset forurening af luft og vand, med krav om begrænsning af kemikalier, der kan ophobes i fødekæden, være hormonforstyrrende eller have andre uønskede effekter på miljøet. Papirets kvalitet skal være i orden, fx må farven i servietter ikke smitte af.

For gebyrer, se her