EU11 Kopi- og trykpapir

Papir til at skrive, tegne og trykke på er omfattet af både Svanen og Blomsten. Begge miljømærker stiller krav til at papiret er fremstillet med en andel genbrugspapir eller træ fra bæredygtigt skovbrug. Papiret skal være fremstillet med lavt energiforbrug og begrænset forurening af luft og vand. Der er begrænsninger i anvendelsen af kemikalier, der kan ophobes i fødekæden, være hormonforstyrrende eller have andre uønskede effekter på miljøet.

For gebyrer, se her