Kopi- og trykpapir

Papir til at skrive, tegne og trykke på er omfattet af både Svanen og Blomsten. Begge miljømærker stiller krav til at papiret er fremstillet med en andel genbrugspapir eller træ fra bæredygtigt skovbrug. Papiret skal være fremstillet med lavt energiforbrug og begrænset forurening af luft og vand. Der er begrænsninger i anvendelsen af kemikalier, der kan ophobes i fødekæden, være hormonforstyrrende eller have andre uønskede effekter på miljøet.

For gebyrer, se her


 • Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt*
  2.000 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for små til mellemstore virksomheder og for virksomheder der ligger i et udviklingsland*
  600 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for mikrovirksomheder*
  350 €* + moms
  Kontrolbesøg 
  Refusion af udgifter til rejse og ophold og arbejdstid
  1.000 € + moms per dag 
  Ændrings- /Udvidelsesgebyr 
  For anvendt arbejdstid – det samlede gebyr kan dog ikke oversige ansøgningsgebyret
  125€ + moms per time

  Anvendelsesgebyr**

  0,15% af omsætning i EEA****
  Minimum 1.500€ + moms per år – dog maksimalt 25.000€ + moms per år***

  * Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.

  ** Anvendelsesgebyret for mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder samt virksomheder beliggende i udviklingsland reduceres med 25%.

  *** For licenshavere, der for de samme produkter i den samme periode også har licens til Svanemærket, kan den Nordiske andel af omsætningen udelades ved beregning af anvendelsesgebyret for EU-Blomsten. Maksimum- og minimumsgebyrer påvirkes ikke af dette. For at vi kan tildele rabatten, skal du gøre opmærksom på dette ifm. indrapporteringen.

  **** EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge 


  Gebyrer gældende før 16. januar 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt *
  1.200 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for små til mellemstore virksomheder og for virksomheder der ligger i et udviklingsland *
  600 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for mikrovirksomheder *
  350 € + moms
  Kontrolbesøg 
  Refusion af udgifter til rejse og ophold og arbejdstid
  Ændrings- /Udvidelsesgebyr 
  For anvendt arbejdstid – det samlede gebyr kan dog ikke oversige ansøgningsgebyret
  115€ + moms per time

  Anvendelsegebyr standard 1.500 € + moms per år
  Anvendelsesgebyr for små og mellemstore virksomheder
  samt virksomheder beliggende i udviklingsland
   
  750 € + moms per år
   Anvendelsesgebyr for mikro-virksomheder
  350 € + moms per år

  * Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.