EU19 Opvaskemidler til håndopvask

Håndopvaskemidler med Blomsten har et lavt indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som let nedbrydes i naturen og de er mindst lige så effektive, som andre håndopvaskemidler på markedet. Samtidig har de en mere miljøvenlig emballage. Efter vedtagelse af kriterierne er der indført en ændring, som gør det muligt at anvende en række miljøfareklassificerede stoffer. Denne ændring fremgår af separat dokument nedenfor (se håndopvask nr. 2011/382).

For gebyrer, se her