EU21 Gulve og belægninger af sten, fliser og klinker

Hårde gulve: Hårde produkter til brug indendørs/udendørs til belægning uden at være bærende: natursten (hele eller kittet sammen), fliser af beton, terrazzofliser, keramiske fliser og lerklinker. Med disse kriterier sigtes der navnlig mod: at mindske påvirkningen af det lokale dyre- og planteliv, der hvor råmaterialerne udvindes, at mindske energiforbruget ved produktion, at mindske udledningen af forurenende stoffer i miljøet, at mindske anvendelsen af sundheds- og miljøfarlige stoffer, at give gode råd til forbrugeren, så gulvene bruges og vedligeholdes, med henblik på at mindske den samlede påvirkning af miljøet.

For gebyrer, se her