Gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus

Produktgruppen omfatter indendørs gulvbelægninger, herunder gulve af træ, laminat, kork og bambus, hvor over 80 % af det færdige produkt består af biologiske materialer fra træ, kork og/eller bambus. Produktgruppen omfatter ikke vægbeklædninger, beklædninger til udendørs brug eller beklædninger med strukturel funktion.
Gulve med EU-Blomsten skal primært bestå af fornybare materialer, der stammer fra bæredygtigt skovbrug. Der er begrænsninger for både energiforbruget ved fremstilling og frigivelsen af skadelige stoffer fra det færdige produkt.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Certificering og sporbarhed for de anvendte biologiske råvarer.
 • Ingen eller meget begrænset anvendelse af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen.
 • Grænser for energiforbruget ved fremstilling.
 • Grænser for frigivelse af flygtige organiske stoffer samt formaldehyd fra produktet.
 • Brugsegnethed samt mulighed for reparationer.


 • Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt*
  2.000 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for små til mellemstore virksomheder og for virksomheder der ligger i et udviklingsland*
  600 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for mikrovirksomheder*
  350 €* + moms
  Kontrolbesøg 
  1.000 € + moms per dag væk fra kontoret samt refusion af alle udgifter til rejse og ophold.
  Ændrings- /Udvidelsesgebyr 
  125€ + moms per time for anvendt arbejdstid – det samlede gebyr kan dog ikke overstige ansøgningsgebyret
  Anvendelsesgebyr**

  0,15% af omsætning i EEA****
  Minimum 1.500€ + moms per år – dog maksimalt 25.000€ + moms per år***

  * Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.

  ** Anvendelsesgebyret for mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder samt virksomheder beliggende i udviklingsland reduceres med 25%.

  *** For licenshavere, der for de samme produkter i den samme periode også har licens til Svanemærket, kan den Nordiske andel af omsætningen udelades ved beregning af anvendelsesgebyret for EU-Blomsten. Maksimum- og minimumsgebyrer påvirkes ikke af dette. For at vi kan tildele rabatten, skal du gøre opmærksom på dette ifm. indrapporteringen.

  **** EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge