EU38 Maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug

Et EU-miljømærket maskinopvaskemiddel og afspændingsmiddel til såkaldt professionelt eller institutionel brug hører til blandt de mindst miljøbelastende inden for deres kategori. Produkterne skal leve op til både miljø- og sundhedskrav. Sundhedskravene drejer sig om sikring af valg af de mindst sundsskadelige ingredienser og forbud mod parfume. Miljøkravene begrænser det samlede indhold af miljøfarlige stoffer, produktets samlede miljøbelastning og forbyder specifikke stoffer, som for eksempel reaktivt klor. Da korrekt brug er vigtig for miljøbelastningen, stilles der krav om kundebesøg ved automatiske dosseringsanlæg, så den korrekte dossering sikres. Endelig stilles der krav til minimering af emballage og dokumentation for produktets effektivitet.

For gebyrer, se her