EU39 Vaskemidler til industri- og institutionsbrug

Et EU-mærket tekstilvaskemiddel til professionel eller institutionel brug hører til blandt de mindst miljøbelastende inden for deres kategori. Der stilles strenge krav til belastningen af miljøet, der tages hensyn til sundheden og det dokumenteres, at kvaliteten er i orden. Miljøkravene begrænser det samlede indhold af miljøfarlige stoffer, produktets samlede miljøbelastning og forbyder specifikke stoffer, så som for eksempel fosfor og EDTA. Af sundhedskrav kan det nævnes, at produktet ikke må indeholde stoffer, der er klassificeret kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadelige eller allergifremkaldende. Desuden er der forbud mod en række miljøskadelige eller allergifremkaldende indholdsstoffer. Endelig skal producenten fremlægge dokumentation for produktets effektivitet, som skal være mindst lige så god som andre tilsvarende produkter.