EU44 Indendørs og udendørs maling og lak

Blomsten stiller krav om nedsat anvendelse af pigmentet titandioxid, med det formål at formindske energiforbruget, emissioner og affald fra produktionen. Der er skrappe krav til indhold af organiske opløsningsmidler, tungmetaller, phthalater og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i malingen og/eller lakken. Kriterierne stiller høje krav til kvaliteten, ved at kræve en god ræk- og dækevne samt at produkter til udendørs brug har en høj vejrbestandighed og høj bestandighed over for skimmel. Dokumentation for en god kvalitet skal ske gennem testning efter internationale standarder.

For gebyrer, se her