Tryksager, kontorartikler af papir og papirbæreposer

Produktgruppen omfatter følgende produkter, hvis de består af en vis andel papirbaseret materiale – minimumsandelen afhænger af produkttypen: Tryksager, bøger, kataloger, hæfter, blanketter, kuverter, papirbæreposer, indpakningspapir og kontorartikler af papir, herunder arkiveringsprodukter (for hængemapper og foldere med lukkemekanisme i metal er der ikke krav til andelen af papirbaseret materiale).

Der er desuden specifikke begrænsninger på andelen af henholdsvis plast og metal inden for hver af de ovenfor nævnte produkttyper.

Kravene har fokus på den miljømæssige kvalitet af det anvendte papirbaserede materiale, de anvendte kemikalier, miljøforhold i trykkeprocesser samt genanvendelighed af de miljømærkede produkter.

Kravene omfatter bl.a.:

 • Anvendelse af papirbaseret materiale, der er mærket med EU-Blomsten.
 • Miljø- og sundhedsegenskaber af anvendte kemikalier, herunder rengøringsmidler, der anvendes i forbindelse med trykkeprocesser.
 • Emissioner fra og energiforbrug i trykkeprocessen.
 • Affaldshåndtering i trykkeriet.
 • Genanvendelighed af de miljømærkede produkter.


 • Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt*
  2.000 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for små til mellemstore virksomheder og for virksomheder der ligger i et udviklingsland*
  600 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for mikrovirksomheder*
  350 €* + moms
  Kontrolbesøg 
  1.000 € + moms per dag væk fra kontoret samt refusion af alle udgifter til rejse og ophold.
  Ændrings- /Udvidelsesgebyr 
  125€ + moms per time for anvendt arbejdstid – det samlede gebyr kan dog ikke overstige ansøgningsgebyret
  Anvendelsesgebyr**

  0,15% af omsætning i EEA****
  Minimum 1.500€ + moms per år – dog maksimalt 25.000€ + moms per år***

  * Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.

  ** Anvendelsesgebyret for mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder samt virksomheder beliggende i udviklingsland reduceres med 25%.

  *** For licenshavere, der for de samme produkter i den samme periode også har licens til Svanemærket, kan den Nordiske andel af omsætningen udelades ved beregning af anvendelsesgebyret for EU-Blomsten. Maksimum- og minimumsgebyrer påvirkes ikke af dette. For at vi kan tildele rabatten, skal du gøre opmærksom på dette ifm. indrapporteringen.

  **** EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge