Livscyklus

Svanemærket og EU-Blomsten gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter.

Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser begge miljømærker på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Netop helheden er Svanemærket og EU-Blomstens styrke. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svane- og blomstmærkede produkter fastsættes.

  • Skrappe miljøkrav - i alle relevante faser af produktets livscyklus
  • Skrappe krav til kemikalier - til gavn for miljøet og din sundhed
  • Stramning af krav - for at skabe en bæredygtig udvikling
  • Certificering og kontrol - så du kan være tryg

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Livscyklus