Affalds- og recirkuleringsfasen

Når vi er færdige med at bruge et produkt, skal det videre på sin rejse. Rejsen afhænger typisk af, hvilken ting der er tale om. Fx kan tøj og legetøj af god kvalitet genbruges af andre, mens fx papir, pap, hård plast og metaller kan genanvendes. Og dermed indgå som råvarer til nye produkter. På den måde sluttes cirklen i et cirkulært kredsløb.

Det har stor betydning for miljøbelastningen, at de udtjente produkter bliver genanvendt og genbrugt. Dermed sparer man nemlig både råvarer og energi til produktion af nye produkter. Hvis vi eksempelvis genbruger aluminium frem for at udvinde aluminium på ny, bruger vi kun 5 procent af den energi, vi ellers skulle have brugt. På den måde sparer vi energiressourcer og mindsker tilmed klimabelastningen.  

Derfor ser Svanemærket og EU-Blomsten også på, hvad der sker med produktet, når vi er færdige med at bruge det. Og dér, hvor der er mulighed for at opnå en miljøgevinst, stiller miljømærkerne krav for at øge genanvendelsen og begrænse mængden af affald.

Kravene afhænger af, hvilken produkttype der er tale om, men kan fx være krav om, at produktet kan deles i brugbare materialer og/eller at det ikke frigiver giftstoffer, når det genanvendes, nedbrydes eller forbrændes. Er der tale om en serviceydelse, stiller miljømærkerne typisk krav om, at stedet skal sortere og minimere mængden af affald.

Her kan du se eksempler på nogle af de krav, der bliver stillet til affalds- og recirkulationsfasen: 

  • Til svanemærkede hoteller, restauranter og kantiner er der krav om et lavt niveau af usorteret affald. Det betyder, at de skal kildesortere deres affald, så mest muligt kan recirkuleres og genanvendes. 
  • Til svanemærket byggeri er der kemikalie­krav, som betyder, at valget af råvarer sikrer rene materialer, der kan genanvendes. Der er også krav om, at der skal være mulighed for at sortere affald i minimum fire fraktioner i en svanemærket bolig.
  • Til svanemærkede møbler er der krav om, at metal og plast let skal kunne demonteres, så det kan genanvendes.
  • Til svanemærkede tonerkassetter er der krav om, at de tomme kassetter indsamles og fyldes på ny, så der spares ressourcer.