Brugsfasen - Produkter med god kvalitet og god kemi

Brugsfasen er der, hvor vi bruger de produkter, vi køber. Når vi bruger produkter, kan de både påvirke miljøet, klimaet og os.

Fx havner vaskepulver og shampoo i spildevandet, mens en printer bruger strøm. Cremer optages af huden – og møbler og maling påvirker vores indeklima. Derudover er kvaliteten også afgørende for, hvor længe vi beholder et produkt, hvor længe det virker – eller hvor effektivt det er, og dermed hvor lidt af det vi kan nøjes med at bruge.

Derfor ser Svanemærket og EU-Blomsten også på brugsfasen. Og dér, hvor der er mulighed for at opnå en miljøgevinst, stiller miljømærkerne krav om at begrænse forbruget af energi og kemikalier, forlænge levetiden og sikre en god kvalitet – eller forbyde skadelige kemikalier for at begrænse den eksponering, du som forbruger bliver udsat for.

Svanemærket og EU-Blomsten sikrer altså, at der bliver passet godt på både miljøet og på dig, når du bruger produkter­ne.

Her kan du se eksempler på nogle af de krav, der bliver stillet til forskellige produkttyper – og som både gavner dig og miljøet, når du bruger produktet: 

  • Til svanemærkede møbler er der krav til sikkerhed, stabilitet, kvalitet og holdbarhed. Møblerne må ikke indeholde kemikalier som ftalater, tungmetaller, halogenerede flammehæmmere, eller fluorstoffer. Der må ikke være stoffer klassificeret som kræftfremkaldende i den maling eller anden overfladebehandling, der bliver brugt. Og der er strenge krav til overfladebehandlingens afdampning.
  • Til svanemærket mad- og bagepapir er der forbud mod at tilsætte fluorstoffer, som er tungt nedbrydelige i naturen, og som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Til svanemærket byggeri er der krav om lavt energiforbrug i brugsfasen. Der er også krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Og der er skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.