Produktionsfasen

De produkter, vi køber, har været gennem en produktionsproces. Og de råvarer, der bliver brugt til at fremstille produktet, kan inden da have været gennem en forarbejdningsproces.

Forarbejdningen og fremstillingen kræver – ud over de anvendte materialer – ofte både energi, vand og kemikalier. Det kræver brug af jordens ressourcer. Derudover kan det forurene luften og vandmiljøet via spildevand – og på den måde være skadeligt for naturen og os mennesker.

Derfor ser Svanemærket og EU-Blomsten også på produktionsprocessen bag miljømærkede varer. Og dér, hvor der er mulighed for at opnå en miljøgevinst, stiller miljømærkerne krav om at begrænse brugen af ressourcer, energi og kemikalier, krav om særlige processer i produktionen – eller krav om ikke at bruge skadelige kemikalier.

Når du ser Svanemærket eller EU-Blomsten på en vare, betyder det altså, at der under produktionen er passet på miljø og klima – og på dig og de medarbejdere, der fremstillede dit produkt.

Her kan du se eksempler på nogle af de krav, der bliver stillet til produktionen af forskellige produkttyper: 

  • Til produktionen af tekstiler med Svanemærket eller EU-Blomsten er der bl.a. krav til rensningen af spildevand. Der er også krav til de kemikalier, der bliver brugt i produktionen – fx skal de kemikalier, der bruges til at vaske tekstilet under produktionen, kunne nedbrydes i vandmiljøet.
  • Til opførelsen af et Svanemærket byggeri er der krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
  • Til produktionen af grillkul stilles krav om at begrænse forbruget af energi og om effektiv udnyttelse af overskudsvarme fra produktionsprocesser.