Værd at vide om svanemærkede investeringsfonde

Ved at vælge en svanemærket investeringsfond kan du via dine investeringer være med til at påvirke virksomheder i en mere bæredygtig retning. Svanemærket lægger nemlig stor vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som allerede er gode på bæredygtighed, eller som arbejder målrettet for at blive det.

Par kigger på svanemærket investeringsfond

Du kender sikkert Svanemærket fra shampoo, opvaskemiddel og køkkenrulle. Og måske også fra tøj og møbler. Men vidste du, at det faktisk også er muligt at se efter Svanemærket, når du investerer dine penge?

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og i 2017 blev det muligt også at svanemærke investeringsfonde, da der er et enormt miljøpotentiale i at motivere banker, pensionskasser og investeringsfonde til bæredygtige investeringer. 

Svanemærket lægger i sin vurdering af investeringsprodukter stor vægt på bæredygtighed – og på at der bliver investeret i selskaber, som allerede er gode på miljø, eller som arbejder målrettet for at blive det. Det betyder, at du via dine investeringer indirekte kan være med til at påvirke virksomheder og på den måde bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Her på siden kan du læse mere om, hvad det betyder, når en investeringsfond er svanemærket.

Hvad er en svanemærket investeringsfond?

En svanemærket investeringsfond skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, som fonden kan påvirke virksomheder på. Det vil blandt andet sige gennem fravalg og tilvalg af virksomheder, som den investerer i. Samtidig skal investeringsfonden forvaltes åbent – og aktivt søge at påvirke de selskaber der er investeret i til at blive endnu mere bæredygtige.

Kravene betyder bl.a., at mindst 90 % af fondens direkte portefølje skal være bæredygtighedsanalyseret (ESG). Og mindst halvdelen af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i bæredygtighedsanalysen. 

Samtidig må fonden ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særlig problematiske. Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a.  i forhold til menneskerettigheder, grov korruption og grove miljøovertrædelser. Det er også forbudt at investere i virksomheder, der producerer eller sælger kontroversielle våben. Derudover må fonden ikke investere i virksomheder, der har mere end 5 % af omsætningen fra udvinding, raffinering eller kraftproduktion på basis af kul, gas, olie eller uran produktion. Det samme gælder virksomheder, der har mere end 5 % af omsætningen fra produktion eller salg af konventionelle våben – eller fra produktion af tobak. Dette udelukker i praksis alle virksomheder i disse brancher.

For at sikre åbenhed stiller Svanemærket krav om, at forvalteren af en svanemærket fond hvert kvartal skal publicere en rapport over, hvilke aktier og obligationer fonden investerer i, ligesom forvalteren mindst en gang om året skal publicere en oversigt på hjemmesiden over fondens bæredygtighedsaktiviteter (ESG).

For at blive svanemærket skal investeringsfonden gennem en omfattende certificeringsproces, hvor Nordisk Miljømærkning kontrollerer, at fonden lever op til de fastsatte krav. Kontrollen skal bl.a. sikre, at fondsselskabet har tilstrækkeligt mange ressourcer og processer til at leve op til alle kravene.

Hvorfor vælge en svanemærket investeringsfond?

Når man investerer i en svanemærket investeringsfond, får man som forbruger eller investor en tryghed for, at fonden har fokus på bæredygtighed. Og at det ikke blot er noget, den siger, at den har, men at den rent faktisk også har dokumenteret, at den har det.  

Vær opmærksom på, at Svanemærkning af en fond ikke er nogen garanti for fondens afkast eller for, hvor risikofyldt placeringen er.

Hvorfor kan man svanemærke investeringsfonde?

Den måde, vi i dag både forbruger og producerer på, er ikke bæredygtig. Investeringsfonde råder over store summer af kapital verden over, og har dermed et stort potentiale for at påvirke erhvervslivet i en bæredygtig retning. En svanemærket investeringsfond er et miljømærket alternativ til både private opsparere og professionelle investorer.

At en investeringsfond er svanemærket, betyder ikke nødvendigvis, at alle de virksomheder, som fonden investerer i, er bæredygtige eller helt uden problemer og udfordringer. Svanemærkets krav til investeringsfonde sigter i stedet imod, at du gennem din investering kan påvirke markeder, industrier og virksomheder i en mere bæredygtig retning. 

  • Se alle svanemærkede fonde på det danske marked her.