Kæmp for klimaet uden at gå på kompromis

Er du en af de forbrugere, der gerne vil leve så bæredygtigt som muligt? Og kunne du derfor godt tænke dig, at der var CO2-tal på varerne i butikkerne, som du kan gå efter for at reducere klimabelastningen? Så læs med her – og bliv klogere på, hvorfor det er en god idé ikke at fokusere for ensidigt på CO2.

Kæmp for klimaet uden at gå på kompromis

Der er mange ting at tage med i betragtningen, når vi gerne vil gøre det så godt som muligt i kampen for kloden. Vi står nemlig ikke kun over for en klimakrise, men også overfor en biodiversitetskrise og en kemikaliekrise, der kan få enorme konsekvenser for menneskers sundhed og for miljøet – hertil kommer en stribe andre kæmpe miljøudfordringer som for eksempel afskovning af verdens skove.

Og de forskellige problemer er gensidigt afhængige. Klimakrisen påvirker biodiversiteten, og biodiversiteten har omvendt stor indvirkning på, hvordan kloden påvirkes af klimaforandringerne. Tilsvarende vil uansvarlig brug af jordens ressourcer øge klimaforandringerne. Og bruger vi skadelige kemikalier i produktion og produkter, skader det ikke bare menneskers sundhed – det mindsker også mulighederne for genanvendelse, og dermed stiger ressourceforbruget til produktion af nye varer.

Men selvom problemerne hænger sammen, er der ikke altid sammenhæng mellem løsningerne. Faktisk kan en løsning på ét problem i nogle tilfælde gøre et andet problem endnu større. Derfor kræver det et velbalanceret, holistisk fokus, hvis vi skal passe på planeten – og det opnår vi ikke, hvis vi kun fokuserer på CO2.

Læs også: Sådan kan du hjælpe biodiversiteten

Tænk på mere end CO2

Det er som udgangspunkt en god idé at tænke over sit eget CO2-aftryk og fx beslutte sig for at spise mindre kød eller flyve mindre. For på den måde kan vi hver især bidrage til mindre CO2-udledning – og være med til at bremse klimaforandringerne. Men andre gange er situationen mere nuanceret. For produktets holdbarhed, kemikalier, reparerbarhed, og om materialerne kan genanvendes spiller fx også ind, hvis vi skal reducere klimabelastningen.

Forestil dig fx, at du står i en butik og ser på to forskellige t-shirts i bomuld – og gerne vil vælge den, der har gjort mindst skade på planeten. Hvis du kun ser på, hvor meget CO2 der er blevet udledt ved produktionen, vil valget nok falde på t-shirten i det tyndeste stof. Den anden t-shirt, som er tykkere, har nemlig belastet klimaet mere i selve produktionen. Til gengæld holder den tynde t-shirt måske kun få vaske, hvorefter den mister form og farve og måske også bliver for gennemsigtig, og så skal du købe en ny – mens den tykke t-shirt kan holde til mere, indfrier dit behov og dermed bruges mange flere gange. Hvilken t-shirt er så det miljømæssigt rigtige valg?

Et andet eksempel er, når du vasker tøj derhjemme. Her kan du måske spare energi – og dermed CO2 – hvis du bruger vaskemidler med skrappere og mere skadelig kemi, så tøjet bliver lettere rent. Et mindre energi- og CO2-forbrug vil ganske vist gavne klimaet, men de skadelige kemikalier fra vaskemidlerne vil til gengæld skade naturen.

Læs også: Sådan kan du leve mere klimavenligt

Med Svanemærket og EU-Blomsten undgår du at gå på kompromis

Når du gerne vil træffe de valg, der er bedst for kloden, er der altså mange overvejelser at gøre sig. Her kan du finde hjælp ved at gå efter Svanemærket og EU-Blomsten.

Svanemærket og EU-Blomsten er holistiske mærker, der ser på hele produktets livscyklus og inddrager alle relevante miljøbelastninger – inklusive klima – når de stiller krav til produkter. Man kan også sige, at de ser på hele produktets rejse – lige fra det bliver designet, og man vælger råvarer, til du en dag skal skille dig af med produktet.

Denne helhedsorienterede tilgang sikrer reduceret klimabelastning uden at gå på kompromis med sundhed, biodiversitet, kemikalier og ansvarlig brug af jordens begrænsede ressourcer. Og på den måde har mærkerne allerede taget stilling til mange svære dilemmaer, som vi som forbrugere har meget vanskeligt ved at veje op mod hinanden.

Læs også: Hele produktets rejse er vigtig

Kvalitet og lang levetid er vigtige parametre

Noget af det, som Svanemærket og EU-Blomsten også stiller skrappe krav til, er produkternes kvalitet og levetid. Som eksemplet med t-shirten viser, er kvalitet og levetid nemlig noget af det vigtigste at have for øje for mange produkter, hvis du vil bidrage til en mere miljømæssig bæredygtig fremtid.

Når produkter har lang levetid, bliver behovet for nye produkter mindre – og dermed også behovet for at bruge nye ressourcer og råmaterialer til produktion af nye produkter. En stor del af miljø- og klimabelastningen stammer nemlig fra de energiressourcer og råmaterialer, der er brugt i produktionen. Desuden er vi ofte mere tilbøjelige til at bruge tid og måske penge på at reparere et produkt af høj kvalitet, og produkterne er også ofte mere egnede til at blive givet eller solgt videre.
Samlet set kan du altså se Svanemærket og EU-Blomsten som både miljømærker og klimamærker.

Læs også: Sådan sparer du på jordens ressourcer

Svanemærket og EU-Blomsten har bl.a. klimakrav om:
  • Lavt energiforbrug i de forskellige faser i livscyklus, fx i produktionen og i brugsfasen
  • Skift fra fossile til vedvarende energikilder, fx i produktionen
  • Andel recirkuleret materiale, fx høj andel genanvendt plast i emballage
  • Andel fornybare råvarer, ofte suppleret af krav om råvarecertificering
  • Ressourceeffektivitet, herunder grænser for forbrug af vand, energi og råvarer
  • Forlænget levetid af produkter, fx via krav til kvalitet, reparerbarhed og reservedele
  • Design til at sikre optimal genanvendelse, fx at skille plast og metaldele fra møbler
  • CO2-beregning med enten CO2-grænseværdi eller plan for CO2-reduktion.