Sådan sparer du på jordens ressourcer

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og derfor skal vi passe godt på dem. De er nemlig livsvigtige for både menneskers og dyrs overlevelse, for naturens rigdomme – og for at bremse klimaforandringerne. Og vi har kun én jordklode til rådighed. Her kan du læse, hvordan Svanemærket og EU-Blomsten kan hjælpe dig med at spare på jordens ressourcer.

Svanemærket træ

Jordens ressourcer er blandt andet træ, mineraler, vand og metaller. Men jordens ressourcer er ikke uendelige, og i dag bruger vi langt flere ressourcer, end jorden kan nå at genskabe: 

WWF og miljøtænketanken Global Footprint Network opgør hvert år forbruget af jordens ressourcer. Det bruger de til at fastsætte det, de kalder ”Earth Overshoot Day”, som er et udtryk for den dag, hvor verdens befolkning har brugt de ressourcer, der kan gendannes på et år. Med undtagelse af 2020, hvor coronapandemien og de tilhørende lockdowns begrænsede folks forbrug en smule, er Earth Overshoot Day de seneste fem år faldet allerede i juli måned – med hele fem måneder tilbage af året. Her kan du se datoerne for tidligere Earth Overshoot Days.

Vi lever med andre ord som om, at vi havde mere end én jordklode til rådighed. Derfor er der hårdt brug for den cirkulære økonomi. Det vil sige den tankegang, hvor vi fremstiller produkter, der er sikret en lang levetid, og cirkulerer flest mulige materialer i samfundet frem for at tage nye fra jordens lager. Og hvor vi anvender mere bæredygtige råvarer eller fornybare ressourcer, der til stadighed kan dannes på ny i naturen, så vi passer godt på jorden og sikrer, at vi kan høste år efter år uden at skade plante- eller dyrelivet. 

Læs også: Bidrag til en rigere og renere nature 

Måske er dit køkkenbord lavet af træ? I begyndelsen stod træet i skoven, og var både hjem og arbejdsplads for fugle, biller og myrer. Det gav ly for sol og regn til svampe og planter, som voksede under det, og vinden susede gennem grenene til glæde for dem, som var så heldige at gå forbi. Sådan vil vi gerne fortsætte med at have det. Derfor er vi nødt til at spare på jordens ressourcer på en måde, så vores børn får samme muligheder som os. Og deres børn. Og deres børn.

Hensynet til jordens ressourcer handler også om at bremse klimaforandringerne. Eksempelvis optager træer og planter store mængder CO2. Derfor skal vi tage hensyn til det eksisterende økosystem, når vi fælder skov, så det kan fortsætte med at fungere og være gavnligt også for klimaet – ligesom vi skal spare på energien.

Læs også: Sådan kan du leve mere klimavenligt

Vælg Svanemærket og EU-Blomsten – og bidrag til ansvarlig brug af jordens ressourcer

Vi kan alle sammen være med til at passe spare på jordens ressourcer gennem de valg, vi træffer i hverdagen. De små valg er nemlig vigtige, fordi vi træffer så mange af dem. En af de ting, du kan gøre, er at gå efter Svanemærket og EU-Blomsten. Svanemærket og EU-Blomsten ser nemlig altid på de råvarer, der bliver brugt til at producere miljømærkede varer. Svanemærket og EU-Blomsten stiller mange forskellige krav, der gavner jordens ressourcer. Mærkerne har bl.a. fokus på at begrænse forbruget af råvarer, fx gennem krav om brug af recirkulerede råvarer, altså genanvendte ressourcer. Desuden fokuserer mærkerne på at fremme brugen af mere bæredygtige råvarer, eksempelvis certificeret træ eller økologisk bomuld, hvor udvindingen eller dyrkningen af råvaren lever op til særlige krav. Mærkerne har også fokus på at fremme brugen af fornybare råvarer. Det vil sige af biologiske materialer, der kan reproduceres i naturen, så der hele tiden er rigeligt af dem, og man dermed ikke tømmer jordens lager, selv om man bruger dem. Det kan fx være nogle typer af træ. 

Bonusinfo: Svanemærket og EU-Blomsten ser også på, hvad der sker med et produkt, når vi er færdige med at bruge det – og stiller krav, der gavner miljøet. Eksempelvis skal plast og metal let kunne demonteres i et svanemærket møbel, så det kan genanvendes. 

Læs også: Hele produktets rejse er vigtig

Spar ressourcer med god kvalitet

Når du køber produkter af god kvalitet, holder de længere. De kan også betale sig at reparere – og vil som regel kunne sælges videre til en god pris. Og jo længere liv, et produkt får, des færre ressourcer er der brug for til at producere nye produkter, og jo mindre affald skal der tages hånd om. 

Også her kan du bruge Svanemærket og EU-Blomsten som pejlemærker. De stiller nemlig også krav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid.

Ud over at gå efter god kvalitet og miljømærkerne, kan du også spare på jordens ressourcer ved fx at købe genbrug, give de ting videre, som du ikke længere bruger, låne ting af andre, vælge deleordninger – eller give dine ting nyt liv. Og så det allervigtigste: Minimer dit forbrug, når det er muligt – for det mest bæredygtige forbrug er det, der slet ikke finder sted. Det handler kort sagt om reduce, reuse og recycle. Hent inspiration i følgende artikler: 

Læs også: 10 tips til at spare ressourcer

Læs også: Giv dit barn en grønnere fremtid

Genanvendelse er ikke altid den bedste løsning

Selv om genanvendelse ofte vil være et godt valg for at spare på jordens ressourcer, forbyder miljømærkerne faktisk genanvendte materialer i nogle produkter. Forbuddet skyldes, at genanvendte materialer kan indeholde skadelige kemikalierester. Fx tillader Svanemærket ikke genanvendte materialer i madpapir og kaffefiltre, hvor sundhedsaspektet vejer tungest. På den måde er Svanemærket og EU-Blomsten ikke kun bedre for miljøet, men også bedre for dig.