Forsker: Sådan kan du hjælpe biodiversiteten

Vi bliver flere og flere mennesker i verden, og det lægger et stort pres på naturen og alle dens arter. Naturarealer bliver ryddet, delt op og hegnet ind, og når naturen ikke får lov at vokse frit, går det ud over biodiversiteten. Men hvad er biodiversitet egentlig, og hvad kan vi gøre for at bevare den? Det gør forsker i biodiversitet Hans Henrik Bruun os klogere på her.

Biodiversitet - sommerfugl

Biodiversiteten er under pres. Det skyldes bl.a., at vi bliver flere og flere mennesker i verden. Alene i Danmark er der sket en femdobling i befolkningstallet i løbet af de sidste 200 år. Befolkningstilvæksten betyder, at byerne vokser, at infrastruktur bliver udbygget, og at jordbruget dyrkes mere intensivt, hvilket bl.a. fører til mere intensiv dræning af jorden. Alt dette gør naturen mere sårbar, øger risikoen for lokal udryddelse af arter og truer vandmiljøet.

Vi har som mennesker en vigtig opgave i at rette op på problemet og gøre vores for at passe på naturen og bevare den biologiske mangfoldighed. Vi har talt med Hans Henrik Bruun, forsker i biodiversitet og lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, om vigtigheden af biodiversitet – og om hvad vi kan gøre for at bevare den.

Hvad er biodiversitet, og hvorfor er den vigtig?

”Biodiversitet er alle de mange millioner arter, som bor på Jorden sammen med vores egen art, Homo sapiens. Livet er opstået for 3,8 mia. år siden og har udviklet sig til en broget mangfoldighed af alt fra berggylt og forårsfereje over engperlemorsommerfugl, druemunke og tarmvridrøn til biæder, smuk rødblad og stjernerensdyrlav og kaskelothvaler, elefanter og mammuttræer ude i verden.

Biodiversiteten er altså livet, som igen og igen udfolder sig spontant og kreativt. Den kræver ingen begrundelse, men har ubetinget eksistensberettigelse. Nogle arter er naturligvis nyttige for menneskers materielle velfærd, men de fleste arter er ikke og vil aldrig blive det. Men kort sagt bliver vores verden fattigere hver gang, en art uddør”.

Læs også: Bidrag til en rigere og renere natur

FN definerer biodiversitet som:

”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer”.

Hvad truer biodiversiteten?

”Biodiversiteten er truet af menneskelig nyttiggørelse af Jordens økosystemer, altså landbrug, skovbrug, fiskeri, minedrift, jagt, og hvad nyttige, menneskelige aktiviteter ellers kaldes. Af verdens samlede biomasse af pattedyr anslår forskere, at blot 4 % er vilde dyr, mens mennesket sammen med vores svin, kvæg og andre husdyr udgør 96 %. For at det kan lade sig gøre, bruger vi mennesker næsten al Jordens dyrkbare land. I Danmark er således 83 % af landarealet udlagt til landbrug og skovbrug, mens byer, industri og infrastruktur fylder resten. Vi har forsømt at afsætte plads, hvor naturen bare kan være natur. Der findes arter, som trives fint sammen med os mennesker, men de fleste arter gør ikke”. 

Læs også: Sådan sparer du på jordens ressourcer

Hvordan bevarer vi biodiversiteten?

”Bæredygtighed handler om varig sameksistens mellem mennesket og alle de andre arter på Jorden. Det nuværende tab af biodiversitet kan kun standses, og ægte sameksistens kan kun opnås, hvis vi mennesker beslutter os for at fylde mindre og give noget plads og nogle ressourcer fra os, som vi egentlig godt kunne have nyttiggjort.

Som samfundsborgere kan vi være med til helhjertet at afsætte reel plads til vild natur, uden betingelser om, at vi skal have noget materielt til gengæld. Som forbrugere kan vi fx spise mindre kød, for kødproduktion via foderafgrøder beslaglægger langt større arealer end produktion af en tilsvarende mængde plantebaseret menneskeføde. Som naturbrugere i Danmark kan vi acceptere, at selvom alle mennesker skal være velkomne i naturen, er ikke alle menneskelige aktiviteter velkomne allevegne, fx hundeluftning, mountainbiking og jagt. Som haveejere kan vi afsætte plads til vilde arter i vores haver, på bekostning af flisearealer og veltrimmede græsplæner”.

Læs også: Inspiration til haven

Få mere inspiration til, hvad du kan gøre for biodiversiteten

Biodiversitet - Rold Skov

Den biologiske mangfoldighed har brug for en hjælpende hånd – og heldigvis kommer der mere og mere fokus på det. Det betyder også, at der er masser information og inspiration at finde. Vi har her samlet nogle links, der rummer mere viden om biodiversitet og konkrete idéer til, hvad du selv kan gøre for at være med til at bevare den:

  • På Bolius’ hjemmeside har de et helt tema om biodiversitet i haven, hvor du bl.a. kan få tips og tricks til, hvordan du får en giftfri have, hvordan du tiltrækker flere bier og sommerfugle til din have, og hvordan du generelt kan skabe en mere bæredygtig have med mere biodiversitet.
  • Biodiversitet er også en af de store mærkesager, som Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, og på deres hjemmeside kan du læse mere om, hvordan de konkret arbejder med problemstillingen – og hvilke projekter, du kan deltage i for at hjælpe til.
  • Også Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside et tema om biodiversitet. Her kan du få en masse viden om biodiversitet – bl.a., hvordan man måler den, og hvad der truer den. Desuden kan du på Miljøstyrelsens hjemmeside få en masse inspiration og gode idéer til, hvad du selv kan gøre for biodiversiteten i din have eller på din altan.
  • WWF Verdensnaturfonden har i samarbejde med Haveselskabet og IKEA lavet en kampagne, der hedder ”Danmarks Vilde Haver”. Målet med kampagnen er, at flest mulige danskere bliver bevidste om begrebet biodiversitet – og går ind i kampen for at skabe mere vild natur. For at nå det mål, kan du på hjemmesiden her downloade guides til, hvordan du kan skabe plads til biodiversiteten i din have, på din altan eller på et fællesareal. Samtidig tilmelder du dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får relevante videoer, råd og tips. Du kan også støtte WWF’s arbejde for naturen ved at give en donation.

Svanemærket kæmper for en rigere og renere natur

Vi kan alle sammen bidrage til en rigere og renere natur gennem de valg, vi træffer i hverdagen. En af de ting, du kan gøre, er at gå efter Svanemærket. Svanemærket arbejder bl.a. for at modvirke forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet samt beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Svanemærket stiller bl.a. krav, der fremmer forskellige certificeringsordninger for mere bæredygtig udnyttelse af områder, og som fremmer bevaring af områder, som er særligt vigtige for biodiversitet. Det gælder fx træ, som er en af de vigtige råvarer, der indgår i mange svanemærkede produkter. Træ indgår både i papir, møbler, hygiejneprodukter, byggeplader og huse. Og når der fældes træer, betyder det bl.a. tab af biodiversitet, klimapåvirkninger, jorderosion og forurening af vand. Det træ, der indgår i svanemærkede produkter, skal både være lovligt og sporbart, det må ikke komme fra truede træarter, og en høj andel af træet skal være fra certificeret skovbrug.

Svanemærket forbyder desuden visse biologiske råvarer, der ikke produceres eller hentes på en mere bæredygtig måde. Det kan fx være truede fiskearter i restauranter og palmeolie i lys og brændstoffer.

Svanemærket stiller også skrappe krav til kemikalier og mindsker derved udledningen til havet. Der er fx krav om, at svanemærket solcreme ikke må indeholde UV-filtrene oxybenzone og octinoxate, som skader koralrev. Svanemærket stiller også krav til rensning af spildevandet fra fx papirproduktion og farverier, der producerer svanemærkede tekstiler.