12 nøglefacts om tøjproduktion

Det er måske ikke alle, der forbinder klædeskab med miljø- og klimasynd – men sammenhængen kan være stor. Mode- og tekstilbranchen er nemlig en af de industrier i verden, der bruger flest ressourcer og forurener mest. Her får du 12 nøglefacts om tøjproduktion.

9 nøglefacts om tøjproduktion

1. Tøj og tekstiler er det fjerdemest miljøbelastende forbrugsområde i EU.
De tre øverste på listen er bolig, transport og fødevarer (kilde).

2. Modeindustrien står for det næststørste forbrug af vand i verden og er ansvarlig for 8-10 % af de globale CO2-udledninger.
Det er mere CO2 end, hvad al international flyvning og søfart tilsammen står for (kilde).

3. Én enkelt t-shirt kræver omkring 1.400 liter vand at producere.
Den mængde vand svarer til mere end 10 fyldte badekar (kilde).

4. Ved produktionen af ét kg tekstil bliver der i gennemsnit udledt 15 kg CO2.
Særligt tøj af syntetiske fibre som polyester, akryl, nylon, lycra og spandex, som er lavet af kul, råolie og naturgas gennem en kemisk proces, kræver meget energi (kilde og kilde).

5. Det kræver i gennemsnit 3 kg kemikalier at producere 1 kg bomulds-t-shirts.
Det giver betydelige klima- og miljøaftryk – og kan påvirke dem, der producerer og bruger tøjet, da nogle kemikalier er sundhedsskadelige (kilde).

6. Der bliver brugt omkring 2.450 forskellige kemikalier i tekstilproduktionen.
1.150 af disse kemikalier klassificeres som farlige ifølge den svenske kemikalieinspektion (kilde).

7. Hver dansker køber i gennemsnit 10,9 kg tøj om året.
Hertil kommer 2,3 kg boligtekstiler, hvilket betyder, at den gennemsnitlige dansker køber 13,2 kg nye tekstiler om året (kilde).

8. Forbruget af tøj og sko forventes at stige globalt med over 60 % frem mod 2030.
Dette sker i takt med, at klodens befolkning og særligt middelklassen vokser (kilde).

9. Danskernes tøjforbrug er 35 % højere end tøjforbruget hos resten af jordens befolkning.
Det gør os til en af de befolkningsgrupper i verden, der køber allermest tøj (kilde).

10. Tidligere udkom der 2-4 tøjkollektioner årligt. I dag er antallet af årlige kollektioner helt op til 24.
Dette kan forklares med, at modebranchen lever af at sælge nye tendenser (kilde).

11. Hvert år sender forhandlere og producenter af tøj cirka 677 ton nyt tøj til forbrænding i Danmark.
Det svarer til cirka 2,7 millioner t-shirts (kilde og kilde).

12. Tøjspild koster ca. 100 millioner kr. årligt i tabt genbrugs- og genanvendelsesværdi.
For at reducere miljøbelastningen er det afgørende, at vi udnytter tekstilprodukterne fuldt ud ved genbrug og genanvendelse (kilde).

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du som forbruger vil gøre en indsats for at nedbringe miljø- og klimabelastningen fra dit tøjforbrug, kan du starte med at tænke over dit eget forbrug. Du kan fx skære ned på mængden af nyt tøj, gå efter genbrugstøj, dele mere med dine venner eller leje tøj til særlige lejligheder. Hvis du gerne vil have noget nyt, kan du tænke over at vælge tøj af høj kvalitet, som holder længere – og du kan gå efter tøj, der er certificeret med miljømærker som fx Svanemærket og EU-Blomsten, som opfylder skrappe miljø- og kemikaliekrav.