Hvad er Svanemærket?

Du kender sikkert det lille grønne mærke med den hvide svane fra nogle af de produkter, du har derhjemme – fx din shampoo, dit vaskepulver eller dit bagepapir. Men måske er du ikke helt sikker på, hvad mærket står for, og hvorfor det er en god idé at bruge som pejlemærke i hverdagen? Så læs med her.

Svanemærket - Danmarks og Nordens officielle miljømærke

Næsten 3 ud af 4 danskere er optagede af, hvad de selv kan gøre for at passe på miljøet. Måske er du en af dem? 

En af de ting, du kan gøre, er at vælge svanemærkede produkter og serviceydelser. Svanemærket er nemlig en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. Og mærket gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Svanemærket ser på helheden

Der er mange ting at tage højde for, når man gerne vil træffe et mere bæredygtigt valg. Vi står nemlig både over for en klimakrise, en biodiversitetskrise og en kemikaliekrise, der kan få enorme konsekvenser for menneskers levevilkår, for vores sundhed og for miljøet. Hertil kommer en stribe andre store miljøudfordringer, fx afskovning af verdens skove.

Og hvad er vigtigst? Klimaforandringerne? Tabet af biodiversitet? Kemikaliernes påvirkning af miljø og mennesker? Overforbruget af jordens begrænsede ressourcer? Heldigvis behøver du ikke at prioritere. Svanemærket ser nemlig på alle relevante miljøproblemer, når det stiller krav.

Denne helhedstankegang – eller holistiske tilgang kunne man også kalde det – er en af styrkerne ved Svanemærket. For selv om nogle af vor tids store kriser hænger sammen, er der ikke altid en sammenhæng mellem løsningerne. Faktisk kan en løsning på ét problem i nogle tilfælde gøre et andet problem endnu større. Derfor kræver det et velbalanceret, holistisk fokus, hvis vi skal passe på planeten – og det fokus har Svanemærket.

Læs også: Kæmp for klimaet uden at gå på kompromis

Svanemærket ser på hele produktets rejse

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Det er et ambitiøst og vanskeligt mål, fordi det kræver, at man ved, hvor på produktets rejse at miljøproblemerne opstår, hvor de er størst, og hvad man gøre ved det. Derfor ser Svanemærket på det, man kalder livscyklus. Det vil sige på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. 

Når du som forbruger køber et produkt i en butik, har det forud været på en lang rejse. Først er produktet blevet designet. Så er der skaffet råvarer, og herefter er produktet produceret af nogle medarbejdere på en fabrik, ligesom der kan være brugt energi og kemikalier i processen. Næste del af rejsen er at emballere produkterne og fragte dem ud til en butik, hvor du som forbruger kan købe produktet med hjem og bruge i din dagligdag. Til sidst bliver produktet givet videre til genbrug, smidt ud eller affaldssorteret.

Alt sammen er en del af produktets rejse – og undervejs på rejsen bliver der sat aftryk på både miljø, klima og mennesker. Aftrykket afhænger bl.a. af, hvilke råvarer der bliver brugt, hvordan man fremstiller produktet, og hvad forbrugeren og naturen bliver udsat for ved brug. 

For at produktet kan svanemærkes, skal det leve op til nogle skrappe krav i faserne på rejsen. De skrappeste krav vil være de steder på rejsen, hvor der er størst mulighed for at mindske miljøbelastningen, og kravene afhænger af, hvilket produkt det er. Netop det med at se på hele produktets rejse er med til at adskille Svanemærket fra de fleste andre mærkningsordninger, der ofte ser på en enkelt del af rejsen. Fx ved at stille krav til, at råvarerne er dyrket på en bestemt måde. 

Læs også: Hvad er livscyklus? 

Svanemærket gør det nemt at passe på miljøet – og på dig selv

Mere end 9 ud af 10 danskere kender Svanemærket. Og mere end 6 ud af 10 danskere ser efter Svanemærket, når de skal vælge varer. Så mærket er virkelig populært – mest af alt fordi det hjælper dig som forbruger med at navigere. Du behøver nemlig ikke at sætte dig ind i, hvordan produkterne er blevet fremstillet, at skulle læse lange indholdsdeklarationer eller at skulle huske lange lister over kemikalier, du gerne vil undgå. Du kan bare se efter Svanemærket på dine produkter, og så ved du, at produktet både er bedre for miljøet og for dig – og at det hører til blandt de miljømæssigt bedste produkter i sin varegruppe. 

Læs også: Hvilke krav stiller Svanemærket? 

Læs også: Certificering og kontrol – så du kan være tryg

Svanemærket er et officielt miljømærke

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden. At det er officielt betyder, at det har myndighedernes opbakning. Svanemærket blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og i Danmark bakker Miljøministeriet op om mærket. Svanemærket og EU-Blomsten er de to eneste officielle miljømærker i Danmark – ligesom det røde Ø er det officielle danske mærke til fødevarer. 

Du kan være med til at gøre en forskel

Måske tænker du, at det ikke gør den store forskel for miljøet, om du vælger svanemærkede produkter eller ej. Men netop de små valg er vigtige, fordi vi hver dag træffer så mange af dem. Når du som forbruger vælger produkter med Svanemærket, er du derfor med til at gøre en forskel.

Du bidrager til: 

  • En rigere og renere natur
  • Bedre kemi i hverdagen
  • Ansvarlig brug af jordens ressourcer
  • Et mindre klimaaftryk
  • En mere bæredygtig fremtid
Læs også: En mere bæredygtig livsstil