Hvilke krav stiller EU-Blomsten?

Når du går efter EU-Blomsten, ved du, at produktet både er bedre for miljøet og bedre for dig. Men hvad er det egentlig for nogle krav, produkterne lever op til? Det kan du læse mere om her.

Grasstrå med vanddråbe
1. Forskellige krav til forskellige produkter

EU-Blomsten stiller det, man kalder produktspecifikke krav. Det betyder, at de krav, produktet skal leve op til for at blive certificeret, afhænger af, hvilket produkt der er tale om. T-shirten skal altså leve op til ét sæt krav, skoene til et andet sæt krav, møblerne til et tredje sæt krav og så videre. 

Når EU-Blomsten udvikler krav for en produktgruppe, ser man nemlig på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs. Man ser bl.a. på, hvilke råvarer man kan bruge, hvordan produkterne bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, på energi- og vandforbrug undervejs, og på hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når vi forbrugere er færdige med at bruge produktet. 

Det er ud fra dette helhedssyn, at EU-Blomsten fastsætter sine krav til produktgruppen. Og dermed i sidste ende gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer. For kun ved at se produktspecifikt bliver det muligt at identificere, hvor de største miljøudfordringer er for den enkelte produkttype – og ikke mindst stille krav, der mindsker det samlede aftryk på miljø og klima. 

Netop det med at se på hele produktets rejse er EU-Blomstens styrke – og er med til at adskille EU-Blomsten fra de fleste andre mærkningsordninger. 

Vidste du det om EU-Blomsten?

Læs også: Hele produktets rejse er vigtig

2. Altid skrappe miljøkrav

De produktspecifikke krav betyder, at det er svært at give eksempler på konkrete krav, som gælder for alle produkter, der er certificeret med EU-Blomsten. Fælles er dog, at alle de certificerede produkter lever op til skrappe miljøkrav. 

Miljøkravene bliver stillet til alle de faser i produktets liv, hvor det er relevant. Miljøkrav er eksempelvis at sikre, at vi sparer på jordens ressourcer, værner om biodiversiteten, mindsker vores aftryk på klimaet og får flest mulige materialer til at recirkulere. 

Ud over denne form for miljøkrav, stiller EU-Blomsten også krav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid. Det er nemlig vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

3. Skrappe krav til kemikalier

EU-Blomsten stiller også skrappe krav til kemikalier. Eksempelvis ved at udelukke en række kemikalier, der kan skade mennesker og/eller miljø eller ved at begrænse mængden af visse kemikalier i et produkt. Det gavner både din sundhed, når du bruger produkterne, og de mennesker, der fremstiller produkterne. Men det gavner også miljøet og vores fælles fremtid, at fx et rengøringsmiddel ikke indeholder kemikalier, der skader naturen, når produkterne bliver skyllet ud. 

Samtidig fremmer kemikaliekravene muligheden for at genbruge og recirkulere materialer fra de certificerede produkter, når fx sofaen er udtjent, eller dine gamle jeans er slidt helt op. 

4. Tidsbegrænsede certificeringer

EU-Blomsten evaluerer og strammer løbende sine krav til produkter og serviceydelser. Det sikrer, at EU-Blomstens krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Og at mærket er med til at sikre en mere bæredygtig udvikling. 

Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset. For når der kommer nye krav til en produktgruppe som fx ”møbler”, skal alle producenter med certificerede møbler dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge EU-Blomsten. Når du vælger produkter med EU-Blomsten, er du derfor med til at påvirke virksomhedernes produktudvikling i en mere miljømæssig bæredygtig retning.

5. Samfundstilpassede krav

EU-Blomsten har som mål at drive en mere bæredygtig udvikling ved at motivere virksomheder til en mindre miljøbelastende produktion. Men også ved at sørge for, at der bliver stillet krav, som gør en forskel for miljøet her og nu. Derfor tilpasser EU-Blomsten sine krav til, hvad der er muligt at realisere i vores samfund i dag. Det vil bl.a. sige, at EU-Blomsten tager højde for, hvilke affaldssystemer og muligheder for genbrug og recirkulering for forskellige produkt- og materialetyper der er i Europa i dag. 

EU-Blomstens aftryk på det 12. verdensmål 

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, som skal bidrage til at løse mange af klodens problemer med bl.a. fattigdom, ulighed og klimaforandringer inden 2030. For at nå målene må alle gøre en indsats.

Du kan være med til at gøre en indsats ved at vælge produkter, der er certificeret med EU-Blomsten. EU-Blomsten er især med til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre mere bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Derudover bidrager EU-Blomsten til yderligere 9 af de øvrige verdensmål – disse varierer fra produktgruppe til produktgruppe.