Man bliver glad af at arbejde i en kommune med et godt og grønt image

Spørgsmål til Bente Møller Jessen, ansvarlig for grønne indkøb i Kolding Kommune

Hvordan kommunikerer I internt om jeres grønne indkøbspolitik?

Vi kommunikerer om vores politik for grønne indkøb både internt og eksternt. Internt via vores intranet og vores indkøbsportal. På intranettet er der både generel information om vores grønne indkøbspolitik og konkret information om indgåede indkøbsaftaler. I varekatalogerne på indkøbsportalen kan indkøberne se, om   der er stillet krav til miljøet på de enkelte indkøbsaftaler.

Vi kommunikerer også om den grønne indkøbspolitik i de brugergrupper, der bliver nedsat i forbindelse med udbud af kommunens indkøbsaftaler. Brugergrupperne sammensættes af folk, der skal bruge indkøbsaftalerne, når de er indgået, og det er vigtigt, at de kender de beslutninger, der er omkring grønne indkøb i kommunen. Fx er der en beslutning om, hvor meget miljøhensyn som minimum skal vægte i et udbud.

Vi kommunikerer også om grønne indkøb i vores projekt Grøn Institution Kolding, hvor 43 af kommunens daginstitutioner deltager. I dette projekt skal institutionerne hvert år vælge to grønne indsatsområder, som de skal have fokus på det efterfølgende år. Et af disse områder er miljømærket kopipapir og miljømærkede rengøringsmidler

Hvordan kommunikerer I eksternt om jeres grønne indkøbspolitik?

Det gør vi bl.a. på vores hjemmeside.  Her kan leverandører og andre interesserede se vores indkøbspolitik, følge med i hvad der kommer af udbud og få en introduktion til, hvordan man afgiver tilbud, og hvordan miljøhensyn indarbejdes og vægtes i vores udbud. Vi har også gode erfaringer med markedsdialog om grønne og innovative løsninger fra udbud af både indendørsbelysninger og udendørsgadebelysning.

I forhold til borgerne bruger vi især miljømærkerne til at kommunikere vores grønne indkøbspolitik. Det gælder ikke mindst Svanemærket, som rigtig mange danskere kender og som derfor i sig selv er et stærkt værktøj til at kommunikere en grøn indsats. På vores indkøbsaftaler har vi fx svanemærkede bleer, rengøringsmidler og aftørringspapir. Det kan man se, når man kommer rundt i kommunens institutioner. Det synes jeg er en meget tydelig måde at kommunikere på til alle, der kommer i institutionerne – både ansatte, brugere og pårørende – om at vi har en grøn indkøbspolitik. 

Hvad betyder det for medarbejderne, at I har en grønindkøbspolitik?

Det tror jeg ikke, man kan svare entydigt på, da der er mange medarbejdere i kommunen i mange forskellige jobfunktioner. Men jeg er helt sikker på, at der er mange, som synes, det er vigtigt, at vi har fokus på miljø og sundhed i vores indkøb – og jeg tror faktisk, at alle blev stolte, da vi sidste år vandt prisen som Årets Indkøber 2015.

Man bliver glad af at arbejde i en kommune, som har et godt og grønt image – og prisen som Årets Indkøber var bestemt en anerkendelse til hele arbejdet med grønne indkøb.

Vil Kolding Kommune fremadrettet bruge de nye muligheder i Udbudsloven om at efterspørge miljømærkede produkter og serviceydelser – og vil det i givet fald gøre det nemmere at kommunikere indsatsen for grønne indkøb?

Ja, det vil vi helt sikkert. Vi har i stort omfang altid bruget kravene bag Svanemærket og EU-Blomsten i vores udbud, og det vil vi ikke gøre mindre brug af nu, hvor det er blevet nemmere at stille kravet.

Hvor det er muligt, vil vi også kræve at produkterne har selve mærket, for det er en helt uoverkommelig stor opgave, hvis vi selv skal tjekke, at miljømærkekravene er overholdt. Derfor er det godt, at udbudsloven i vidt omfang giver mulighed for at afvise alternativ dokumentation for miljømærker.

Jeg har altid anbefalet folk at vælge miljømærkede produkter, fordi det er den letteste vej til grønne indkøb, når man ikke har et indgående kendskab til miljø og kemi.