Sikkerhed for borgerne er i centrum


Spørgsmål til Anette Juhl Winter, Indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune

Hvad var den væsentligste årsag til, at kommunalbestyrelsen i Aarhus tog beslutning om at prioritere grønnindkøb?

Den væsentligste årsag var det initiativ, der i 2006 blev taget til at etablere Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Bag initiativet stod de tre store kommuner og Miljøministeriet. POGI er et forpligtende samarbejde om grønne indkøb, og medlemmerne binder sig til at nå konkrete mål for grønne indkøb. Derfor krævede det en godkendelse i byrådet, inden Aarhus Kommune formelt kunne indtræde i POGI.

Byrådsbeslutningen betød, at arbejdet med grønne indkøb blev løftet op på strateginiveau, og at arbejdet blev langt mere organiseret, end det tidligere havde været. I dag er vi nået endnu længere og arbejder med hele bæredygtighedsdagsordenen – herunder også sociale og etiske forhold.

Det, at vi var med til at etablere POGI, og at byrådet stod bag beslutningen, var en fantastisk løftestang for vores arbejde 
med grønne indkøb. Det betød, at der var en klar og tydelig ledelsesopbakning. Desuden var det med til at give beslutningen pondus, at den daværende miljøminister Connie Hedegaard var blandt initiativtagerne til POGI.

Hvad gik forud for beslutningen?

Det ligger før min tid, men der har helt sikkert været et politisk ønske om at gå forrest og om at bruge kommunens indkøbskraft til at påvirke markedet i en grønnere retning – og til at motivere leverandører og producenter til at udvikle og producere mere miljøvenlige produkter og ydelser.

Som kommune stiller vi en lang række krav til kommunens borgere og virksomheder om at overholde miljøbestemmelser, affaldssortere, bidrage til at kommunen når sine klimamål m.v. Derfor vil vi gerne selv gå forrest og være et godt eksempel – også i de indkøb, vi foretager.

Vi har ikke oplevet meget modstand mod grønne indkøb. Det skyldes nok primært, at vi i POGI i første omgang arbejdede med de lavthængende frugter. For det er umuligt at have noget imod at ville undgå ftalater i legetøj og skadelige kemikalier i bleer.

Hensyn til borgernes og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er helt centralt i vores arbejde med grønne indkøb. Det afspejler sig også i de produktgrupper, hvor der i POGI er opstillet mål for grønne indkøb. Det gælder fx mål om grønne indkøb af legetøj, bleer, rengøringsmidler og fødevarer.

Hvad er dine tre vigtigste råd til andre, som overvejer at arbejde strategisk med grønne/miljømærkede indkøb?

Få sat en strategisk ramme. Hvad ønsker kommunalbestyrelsen? Der skal være pejlemærker, så man ved, hvad man vil opnå. Man kan ikke gå efter det hele. Det gælder om at få sat nogle rammer, så man når konkrete mål og får skabt resultater.

Skaf de nødvendige ressourcer. Det er ikke gratis at arbejde med grønne indkøb. Der skal være en ansvarlig person, som arbejder med området, med at modne organisationen, stille miljøkrav i udbud, og som sikrer, at der skabes resultater. Hvis ledelsen har ambitioner, må de også afsætte de nødvendige ressourcer.

Join Forces. Gå sammen med dem, der allerede er i gang. Ved at gå sammen får alle flere ressourcer og en større samlet indkøbsvolumen til at efterspørge miljørigtige produkter. Dermed bliver det mere attraktivt for leverandører at tilbyde mere grønne produkter.