Fordele ved miljømærkerne

Når I vælger at købe produkter og serviceydelser, som er mærket med de officielle miljømærker Svanemærket eller EU-Blomsten, bidrager I til at mindske den samlede miljøbelastning fra jeres indkøb.

Derudover opnår både I og jeres leverandører en række andre fordele:

For indkøbere
 For leverandører
Lettere at stille miljøkrav  Reducerede omkostninger 
Organisationen skal ikke selv udvikle miljøkrav til de produkter og serviceydelser, hvor der findes miljømærker. På alle disse områder kan organisationen blot henvise til, at produkterne eller serviceydelserne skal leve op til miljømærkernes krav. Licensen til mærket tjener som dokumentation for, at kravet opfyldes. Mange leverandører oplever i dag at skulle leve op til forskellige grønne krav, som stilles til samme produkter og serviceydelser fra kommune til kommune eller fra virksomhed til virksomhed. Det er både ulogisk og omkostningstungt. Når flere vælger at bruge miljømærkerne, ensrettes kravene til fordel for leverandørerne.
Enklere at følge op og kontrollere  Fair konkurrence 
Den indkøbsansvarlige, der modtager produkterne, skal blot kigge efter mærket. Den indkøbsansvarlige eller den der modtager produkterne behøver ikke læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at produkterne overholder de fastsatte miljøkrav. De skal blot kontrollere, at produktet er mærket med det krævede miljømærke eller et andet tilsvarende mærke med.

Når der stilles krav om miljømærker, sikrer en uafhængig tredjepart, at kravene bag mærket er overholdt. Det gør konkurrencen mere fair end hvis der blot stilles miljøkrav, som ikke kontrolleres. Når krav ikke kontrolleres, bliver leverandører, der kan dokumentere at deres produkter overholder miljøkravene, sidestillet med leverandører, der blot påstår, at deres produkter opfylder kravene.

Mindre risiko for dårlige sager  Øget transparens 
Miljømærkeorganisationer som Miljømærkning Danmark kontrollerer dokumentation for at miljømærkede produkter og serviceydelser lever op til miljømærkernes krav. Kravene bag miljømærkerne er klare, entydige og objektivt verificerbare. Det sikrer transparens og fair konkurrence i udbudsprocesserne, til gavn for leverandørerne.
Image og troværdighed styrkes  Lettere adgang for de små og mellemstore virksomheder 
Miljømærker som Svanemærket har højt kendskab i befolkningen og et positivt og troværdigt image, hvilket organisationen drager fordel af, når de vælger miljømærkede produkter og serviceydelser. Ensretning af miljøkrav gør det lettere for de små og mellemstore virksomheder at byde ind på offentlige og private opgaver. I Danmark har omkring 200 danske virksomheder licens til enten Svanemærket og/eller EU-Blomsten. Ud af disse er mere end halvdelen små og mellemstore virksomheder med færre end 50 ansatte og en omsætning på mindre end 10 mio. euro.
Klarere kommunikation og målopfølgning  Miljøniveauet i hele branchen hæves 
Den interne og eksterne kommunikation om organisationens grønne krav til leverandører, produkter og services bliver tydeligere, når der henvises til miljømærker. Desuden bliver det lettere for organisationen at gennemføre miljøbevidste udbud, fastsætte grønne indkøbsmål og følge op ved at måle på mængden af indkøbte miljømærkede produkter og serviceydelser. Denne opgørelse kan bruges i organisationens grønne regnskab. De grønne og miljømærkede frontløbere trækker den øvrige del af branchen med. Se mere om fordelene for miljøet her.