Netværk for Miljømærket Indkøb

Et tilbud til virksomheder der ønsker at styre deres indkøb i en bæredygtig retning. Netværk for Miljømærket indkøb er et netværk af private virksomheder, der ønsker fokus på ansvarlige og bæredygtige indkøb, og som sætter handling bag ordene. Netværkets arbejde bidrager direkte til opfyldelse af FN’s verdensmål 12, der har til formål at sikre Ansvarligt forbrug og produktion.

Indkøb fra private virksomheder udgør en enorm købekraft, og i netværket kan. virksomheder bruge denne indkøbskraft til at fremme en bæredygtig udvikling gennem indkøb af produkter og serviceydelser, som er mærket med de officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten. Produkter mærket med Svanemærket og EU-Blomsten hører til blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.

Netværksmedlemmer i Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk

Medlemmerne af netværket. Klik på logo for at se virksomhedens officielle miljøpolitik.

Netværkets formål

Netværk for Miljømærket indkøb er et netværk af store private virksomheder, der arbejder målrettet med miljømæssigt bæredygtige indkøb, og som bruger de officielle miljømærker som pejlemærker i de indirekte indkøb. Netværket har til formål at styre deres indkøb i en miljømæssig bæredygtig retning.
I netværket inspirerer medlemmerne hinanden og udvikler nye idéer til grønne indkøb gennem videndeling og udveksling af erfaringer.

_________________________________________________________________________________________________________


Stil krav til markedet - det betaler sig. Sådan lyder det fra Rambøll, der indgik et strategisk partnerskab med den danske møbelproducent Holmris B8 for at få de helt rigtige borde. Resultatet blev både nye kontorborde til Rambøll, og et større udbud af svanemærkede møbler til andre virksomheder.

_________________________________________________________________________________________________________

Resultater år for år

Medlemsvirksomhederne opgør årligt deres miljømærkede indkøb inden for 10 udvalgte produktområder – og leverer år for år konkrete resultater i form af stadig vækst i andelen af indkøbte miljømærkede produkter. Dette hjælper virksomhederne med at opnå egne målsætninger, og som helhed bidrager netværket til et stadigt voksende udbud af miljømærkede varer og services til gavn for både private og offentlige virksomheder, som dermed får et større udvalg at vælge imellem.