Rambøll - Årets grønne indkøber 2014

Indkøber Helene Byskov Christensen fortæller "Vi har visioner om at bruge netværket internationalt i det omfang, vi kan. Vi arbejder på at få større gennemsigtighed i alle vores markeder, og der er helt sikkert interesse for at købe miljøvenligt rundt omkring i vores organisation. Det er en kæmpe fordel, at Miljømærkning Danmark har et stærkt fællesskab med vores nordiske broderlande, og det kommer vi helt sikkert til at trække på i de kommende år, tilføjer hun".

Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk har kåret Rambøll som 2014 vinder af Årets grønne indkøber

Titlen som årets grønne indkøber tilfalder Rambøll, fordi virksomheden har gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet til og øge efterspørgslen efter miljømærkede varer og services, bl.a. ved at stille krav om miljømærkning af underleverandører.

I indkøbernetværket er Rambøll repræsenteret ved indkøber Helene Byskov Christiansen, som har været aktiv deltager i netværket, siden det blev stiftet i 2012.

- Som rådgiver på miljøområdet har Rambøll en målsætning om, at virksomhedens egne indkøb skal være miljøvenlige. Derfor betyder det også meget, at vi er blevet anerkendt af Miljømærkning Danmark som en virksomhed, der er med til at sætte miljø på dagsordenen og arbejder aktivt for at begrænse miljøbelastningen ved at stille krav til leverandørerne i indkøbsprocessen, siger Helene Byskov Christiansen.

- Vi har visioner om at bruge netværket internationalt i det omfang, vi kan. Vi arbejder på at få større gennemsigtighed i alle vores markeder, og der er helt sikkert interesse for at købe miljøvenligt rundt omkring i vores organisation. Det er en kæmpe fordel, at Miljømærkning Danmark har et stærkt fællesskab med vores nordiske broderlande, og det kommer vi helt sikkert til at trække på i de kommende år, tilføjer hun.

Indkøbernetværket er initieret og faciliteres af Miljømærkning Danmark. Direktør for Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen siger: 

- Rambøll har været stærkt medvirkende til at øge efterspørgslen på miljømærkede produkter. Andelen af virksomhedens egne miljømærkede indkøb er steget betragteligt over de seneste år, både når det gælder kontorartikler og tryksager men også serviceydelser som rengøring og hotelophold. Ved at stille krav til miljøhensyn hos sine underleverandører, spiller Rambøll en meget aktiv og vigtig rolle i forhold til at skubbe markedet i en mere miljøvenlig retning. Det gør det enklere for Rambøll at nå egne miljømål.
 - Det er der heldigvis flere virksomheder, der har fået øjnene op for. Vi oplever en øget interesse fra virksomheder, og vi forventer yderligere medlemstilgang i 2015. Med engagementet i netværket ønsker medlemsvirksomhederne at synliggøre den samlede indkøbskraft og deres miljøindsats. I kraft af den øgede efterspørgsel vil de sikre flere miljømærkede varer og services på det danske marked, hvilket i sidste ende vil bidrage til et større udbud til konkurrencedygtige priser, tilføjer han.