Fordele ved medlemskabet

Fordele ved medlemskabet

Medlemskabet af Netværk for Miljømærket indkøb giver en række fordele. Konkret betyder det, at I får:

  • hjælp og sparring til at komme godt i gang med grønne indkøb
  • tids- og ressourcebesparelser ved at bruge miljømærker frem for selv at udvikle miljøkrav og kontrollere, at de overholdes
  • overblik over virksomhedens udvikling i andelen af miljømærkede indkøb til brug i CSR- rapportering
  • dokumentation for, at I bidrager direkte til FN’s verdensmål 12, der har til formål at sikre ansvarligt forbrug og produktion
  • overblik via bl.a. produktkataloger, så I let kan finde frem til de miljømærkede produkter
  • eksempler på udbudskriterier og kontraktvilkår
  • et professionelt netværk, hvor I kan dele viden, erfaring og praksis om indkøb og miljøindsats

Et medlemskab kan støtte op om arbejdet med at nå jeres mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb – samtidig med, at I sparer tid og ressourcer. Læs mere om netværket, dets formål, medlemsmøderne og meget mere. Og se hvilke kriterier, der skal opfyldes, før man som virksomhed kan komme med.

Læs mere: