Hvem kan være med?

Netværk for Miljømærket indkøb samler professionelle indkøbere, indkøbschefer, CSR-ansvarlige og miljøkonsulenter fra store danske virksomheder, som har ambitioner om i fællesskab at tage ansvar for mere ansvarlige og bæredygtige indkøb – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Hvem kan være med

Netværk for Miljømærket Indkøb samler professionelle indkøbere, indkøbschefer, CSR-ansvarlige og miljøkonsulenter fra store virksomheder, som har ambitioner om i fællesskab at gøre en konkret og synlig forskel for miljø og samfund. I netværket puljes viden, erfaringer og ideer med det formål at øge efterspørgslen efter miljømærkede varer og serviceydelser.

Netværket består i dag af: IF Forsikring, Rambøll, Nykredit, Dansk Retursystem, Lyreco, Alliance+, Matas, Arbejdernes Landsbank, Anders Andersens Rengøring, Tivoli, COOP, ISS og Ørsted.

Tilmelding:

Hent aftale om optagelse

Det forpligter medlemsvirksomhederne sig til:

  • Virksomheden skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvor Svanemærket og EU-Blomsten nævnes specifikt som en prioritet i forbindelse med indirekte indkøb.

  • Virksomheden skal leve op til FN’s Global Compact. 

  • Virksomheden forpligtiger sig til at sikre vækst i andelen af miljømærkede indkøb fra år til år – og til hvert år at indrapportere sine miljømærkede indirekte indkøb inden for 10 produktområder.

Hvordan fungerer netværket?

Netværket er i sig selv et unikt forum for videndeling og erfaringsudveksling. Det giver samtidig konkrete resultater i form af stadigt flere miljømærkede indkøb og et øget udbud af miljømærkede varer – også inden for brancher, hvor der ikke tidligere var miljømærkede produkter.

Netværket mødes 3-4 gange årligt til møder og seminarer med fokus på temaer og værktøjer, der er vigtige for medlemmerne. Netværksmøderne afholdes på skift hos de enkelte medlemmer. Miljømærkning Danmark faciliterer netværket og sikrer, at medlemmernes ønsker og forventninger er i centrum, når møderne planlægges og afholdes.

Møderne kombinerer oplæg og diskussioner om forskellige temaer inden for indkøb og miljømærker med videndeling, erfaringsudveksling og idéudvikling om konkrete og aktuelle problemstillinger. Temaerne kan handle om alt fra indkøbspolitikker over miljøkriterier i udbud til kontraktstyring og opfølgning på krav om miljømærker. Hvert år udpeger medlemmerne nogle områder, hvor der skal være særligt fokus på at øge andelen af miljømærkede varer og serviceydelser. I 2018 er fokusområderne: møbler, kantine, hotel & konference samt kontorartikler.

Hvad koster det?

Medlemskabet er gratis.