Om medlemskabet

Hvem kan være med

Netværk for Miljømærket Indkøb samler professionelle indkøbere, indkøbschefer, CSR-ansvarlige og miljøkonsulenter fra store virksomheder, som har ambitioner om i fællesskab at gøre en konkret og synlig forskel for miljø og samfund. I netværket puljes viden, erfaringer og ideer med det formål at øge efterspørgslen efter miljømærkede varer og serviceydelser.

Netværket består i dag af: IF Forsikring, Rambøll, Nykredit, Dansk Retursystem, Lyreco, Alliance, Matas, Arbejdernes Landsbank, Tivoli og Anders Andersens Rengøring.

Tilmelding:

Hent aftale om optagelse her

Det forpligter medlemsvirksomhederne sig til
  • Offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvor Svanemærket og EU Blomsten nævnes specifikt som en prioritet i forbindelse med indirekte indkøb
  • Årlig indrapportering af virksomhedens miljømærkede indirekte indkøb inden for 10 produktområder
  • Vækst i andelen af miljømærkede indkøb fra år til år

Hvad koster det

Medlemskabet er gratis, men som medlem betaler man for at deltage i seminarer og andre netværksaktiviteter. Dertil kommer betaling af konsulentydelser og lignende.

Sådan fungerer det

Netværket er i sig selv et unikt forum for videndeling og erfaringsudveksling og giver samtidig konkrete resultater i form af stadig flere miljømærkede indkøb og et øget udbud af miljømærkede varer – også inden for brancher, hvor der ikke tidligere var miljømærkede produkter.

Netværket mødes 3-4 gange årligt til møder og seminarer med fokus på temaer og værktøjer, der er vigtige for medlemmerne. Netværksmøderne afholdes på skift hos de enkelte medlemmer. Miljømærkning Danmark faciliterer netværket og sikrer, at medlemmernes ønsker og forventninger er i centrum, når møderne planlægges og afholdes.

Møderne kombinerer oplæg og diskussioner om forskellige temaer inden for indkøb og miljømærker med videndelingen, erfaringsudveksling og idéudvikling om konkrete og aktuelle problemstillinger. Temaerne kan handle om alt fra indkøbspolitikker over miljøkriterier i udbud til kontraktstyring og opfølgning på krav om miljømærker. Hvert år udpeger medlemmerne nogle områder, hvor der skal være særligt fokus på at øge udbuddet af miljømærkede varer og serviceydelser. I 2018 er fokusområderne: møbler, kantine, hotel & konference samt kontorartikler.