Nå jeres mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb

Er du professionel indkøber, indkøbschef, CSR-ansvarlig eller miljøkonsulent i en stor, privat virksomhed? Og har I et mål om at gøre en konkret og synlig forskel for miljø og samfund? Så kan I med et medlemskab i Netværk for Miljømærket indkøb få hjælp og sparring til mere miljømæssigt bæredygtige indkøb.

Netværk for Miljømærket indkøb

Indirekte indkøb – eller indkøb til driften – udgør en væsentlig post i store virksomheder. I har både økonomiske og miljømæssige mål, men også begrænset tid til at sikre, at I når dem. I Netværk for Miljømærket indkøb sparer medlemmerne tid og ressourcer ved at bruge de officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten frem for selv at udvikle miljøkrav og kontrollere, at kravene bliver overholdt. 

Netværkets arbejde bidrager direkte til FN’s verdensmål 12, der har til formål at sikre ansvarligt forbrug og produktion. Når mange store virksomheder aktivt efterspørger miljømærkede varer og serviceydelser, medfører det et større udbud og mere konkurrencedygtige priser. På den måde bliver det nemmere for den enkelte virksomhed at nå sine mål.


Læs mere: