Om medlemskab

I Netværk for Miljømærket indkøb får du viden og hjælp til at nå jeres mål for miljømæssigt
bæredygtige indkøb. Medlemsvirksomhederne deler viden og erfaringer om bæredygtige indkøb, samtidig med at de sætter handling bag ordene.

om netværket

Netværk for Miljømærket indkøb faciliteres af Miljømærkning Danmark og skaber dokumenterbare resultater, som direkte understøtter virksomhedernes bidrag til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

  • netværket mødes 3-4 gange årligt til møder og seminarer med fokus på temaer og værktøjer, der er vigtige for medlemmerne
  • netværksmøderne afholdes på skift hos de enkelte medlemmer
  • møderne kombinerer oplæg og diskussioner om forskellige temaer inden for indkøb og miljømærker med videndeling, erfaringsudveksling og idéudvikling om konkrete og aktuelle problemstillinger. Temaerne kan handle om alt fra indkøbspolitikker over miljøkriterier i udbud til kontraktstyring og opfølgning på krav om miljømærker

Miljømærkning Danmark faciliterer netværket og sikrer, at medlemmernes ønsker og forventninger er i centrum. Et medlemskab kan støtte op om arbejdet med at nå jeres mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb – samtidig med, at I sparer tid og ressourcer. Læs mere om netværket, dets formål, medlemsmøderne og meget mere. Og se hvilke kriterier, der skal opfyldes, før man som virksomhed kan komme med.

Læs mere: