Politik for miljømærkede indkøb

En indkøbspolitik er en formulering af det generelle princip for organisationens indkøb. En indkøbspolitik er et signal fra organisationens ledelse om de prioriteringer, der ligger til grund for valget af produkter og serviceydelser.

En grøn indkøbspolitik er et signal til:

  • Indkøberne om, hvordan de skal vælge. Politikken udtrykker ledelsens opbakning.
  • Medarbejderne om, at organisationen tager miljøhensyn.
  • Leverandørerne om, at organisationen stiller miljøkrav.
  • En indkøbspolitik er ikke hemmelig. Den skal være synlig, da den skal påvirke indkøbere, medarbejdere og leverandører i det daglige.

Eksempel på politik for miljømærkede indkøb -  Word-format / PDF-format
Kommentarer til eksempel på politik for miljømærkede indkøb -  Word-format / PDF-format