Vejledninger notater og eksempler

Vejledningen og de tilhørende eksempler er juridisk kvalitetssikret af Advokatkontoret Bird og Bird.

Selve Udbudsloven kan læses her

Udbudsloven gennemfører EU’s udbudsdirektiv: 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud - læs her