Årsrapporter og kontrolrapporter

 

Årsrapporter

Her finder du Nordisk Miljømærknings årsrapporter.

Kontrolrapporter

Her finder du Miljømærkning Danmarks kontrolrapporter.

Miljømærkning Danmark udgiver en gang årligt kontrolrapporten, der er en afrapportering af det arbejde der løbende foregår som del af Miljømærkningens opgave med at kontrollere de to mærker. Opgaven består mere præcist i:
 
- en kontrol af hvorvidt produkter med licens overholder de krav, der er fastsat i kriterierne for den aktuelle produktgruppe
- en overvågning af, hvordan mærkerne anvendes til markedsføring

Den sidstnævnte type kontrol foretager Miljømærkning Danmark dels af de virksomheder, der har opnået retten (dvs. fået licens) til at anvende et miljømærke og dels af detailhandel og andre forhandleres anvendelse af mærkerne i marketingmaterialer m.v.

Har du spørgsmål til kontrolrapporterne, så kontakt kontrolchef Trine Pedersen.

Læs mere om Miljømærkning Danmarks certificering og kontrol her.