Om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Formålet med miljømærkning er at bidrage til en mindre miljøbelastende produktion og forbrug. Dette skal ske ved at udvikle kriterier for mere miljøvenlige varer og tjenester og ved at vejlede forbrugerne (såvel private som professionelle). Opgaven er at stimulere til en miljøtilpasset produktudvikling og udnytte markedskræfterne til at opnå miljøgevinster. Miljømærkning skal ses som et supplement til  andre miljø- og forbrugerpolitiske styremidler.

Miljømærkeindsatsen er finansieret af gebyrer, som virksomheder med licens betaler, samt en bevilling af finansloven. Indsatsen er nonprofit. Det betyder, at indtægterne bliver brugt til at håndtere ansøgninger og licenser - og til at fremme udbud og efterspørgsel efter miljømærkede produkter for derigennem at mindske den samlede miljøbelastning til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Kriterier

Sammen med tilsvarende enheder i hhv. Norden og EU udvikler vi løbende kriterier for nye produktområder samtidig med at de eksisterende kriterier evalueres og jævnligt skærpes.

Miljøministeriet

I Danmark ledes arbejdet med EU-Blomsten af Miljøministeriet i samarbejde med det danske Miljømærkenævn. Her sidder repræsentanter for handels-, industri-, forbruger- og miljøorganisationer, samt myndigheder. Den daglige administration varetages af Miljømærkning Danmark. Miljømærkenævnet leder det danske arbejde med svanemærket.

Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at udvikle kriterier for forskellige produktområder og at behandle ansøgninger om licens fra virksomheder. En anden vigtig opgave er at fremme EU-Blomsten og svanemærket generelt, bl.a. via rådgivning om markedsføring.